SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS KAYITLARI HAKKINDA

Bahar Yarıyılında ders kaydı yapacak öğrencilerin sistem üzerinden giriş yaparak ilgili derslerin seçimlerini yapmaları gerekmektedir. 
Ders seçimleri danışman hocalarla kararlaştırılmalıdır. Danışman hocaların irtibat numaraları ilgili fakülte sitelerindeki personel sekmesinin altından temin edilebilir. 
Ders seçimleri aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. 

Yüksek Lisans 
1. Dönem
Üç adet zorunlu ders (uzmanlık alan dersi, yüksek lisans tez hazırlık ve bilimsel araştırma ve yayın etiği)
Üç adet seçmeli ders (danışman hocayla birlikte kararlaştırılacaktır.)
2. Dönem 
Üç adet zorunlu ders (uzmanlık alan dersi, yüksek lisans tez hazırlık ve tez semineri)
Üç adet seçmeli ders (danışman hocayla birlikte kararlaştırılacaktır.)

Doktora
Danışmanlarla birlikte belirlenecektir. 
BETÜL YILDIZ (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
3 Şubat 2020