Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları - "Orada Bir Köy Var Uzakta..."

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin kapsamında; Şirvan İlçemizin Yelken ve Kömürlü Köy Okullarına kırtasiye ve giyecek yardımları gerçekleştirildi. Bu bağlamda, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden ilgili dersin sorumlu hocası Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşat Gökkaya yapılan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi;
Dersimizin içeriğine uygun olarak yaptığımız bu çok yararlı ve olumlu etkinlikte olurları ile yola çıkmamızı sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Murat ERMAN’a, destekleri ile fakültemizin dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU’na, ilgi ve katkıları ile Dekan Yardımcılarımız Sayın Cevdet EPÇAÇAN ve Ali ÇETİN’e, araç desteği için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerli personeline, çalışkan ve özverili tutumlarıyla Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerli yöneticilerine, maddi desteklerini esirgemeyen üniversitemizin değerli akademisyenlerine, Çanakkale Doğa Koleji 4A sınıfı öğretmeni ve velilerine, Siirt İlimizin yardımsever esnafına, köy çocuklarının mutluluğuna ortak olmada yarışan sevgili öğrencilerime sonsuz teşekkürler ederim.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
2 Ocak 2020