2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Sonuçları

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Eğitim Fakültesinde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. Kayıtlar sırasında gerekli belgeler ve eğitim ücretinin 1. Taksitinin (1900 TL) ödendiğine dair banka dekontu, yukarıda belirtilen tarihte ilgili birime teslim edilecektir. 

Not1: Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının 16’ncı maddesinin 1’nci bendi gereğince kesinlikle iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)
  2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. İki adet vesikalık fotoğraf
  5. Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (1.900 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 3.800 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir) T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 IBAN hesabına Ad Soyad, öğretmenlik alanı ve T.C. kimlik numarası ile birlikte “2021-2022 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.)
  6. Gerektiği durumda üniversite giriş puanını gösteren belge istenecektir (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir.)

Not2: “Aslı Gibidir” onayları, belgelerin asılları ve fotokopileri yanınızda olduğu takdirde Eğitim Fakültesinde de yapılabilmektedir. E-Devletten alınan barkodlu çıktılar da kabul edilmektedir.

Not3: Boş kontenjanlara ön başvurusu olmadığı halde kesin kayıt günü gerekli belgelerin ibrazı durumunda öğrenci kaydı alınabilecektir.

 

BAŞVURULAN ÖĞRETMENLİK ALANI

(ATAMAYA ESAS OLAN)

 

BOŞ KONTENJAN

Beden Eğitimi

1

Biyoloji

12

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

11

Felsefe Grubu (Sosyoloji)

7

Fizik

9

Görsel Sanatlar

20

İngilizce

45

Kimya/Kimya Teknolojisi

12

Matematik

45

Tarih

82

Türk Dili ve Edebiyatı

57

Bilişim Teknolojileri

14

Coğrafya

10


Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
23 Ekim 2021