İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları Eğitimi

Üniversitemiz bünyesinde Kariyer Araştırma, Planlama ve Uygulama Merkezi (KAPUM) koordinatörlüğünde Dicle Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü  "TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi"  kapsamında SİUKAPUM kariyer ofisinde 8-9 Eylül 2021 tarihlerinde  inşaat sektöründeki işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarına yönelik  eğitim düzenlenecektir. Eğitime gözlemci/misafir olarak katılım sağlanabilmektedir. 


Eğitim Programı:

 

07.07.2021

08.07.2021

Konu:

İnşaat Sektöründe İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları

İnşaat Sektöründe İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları

Oturum 1

9.30-10.45

75’

Giriş oturumu:

·     Kayıt ve katılımcıların sunulması

·     Temel kavram ve konseptler: iş sağlığı ve güvenliğinin temel konseptleri ve yasal çerçevesi

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

·          İnşaat sektöründe mesleki riskler, kazalar ve meslek hastalıkları (bölüm I)

Misafir konuşmacılar: ÇASGEM

 

10.45-11.00

15’

Çay & Kahve Arası

Çay & Kahve Arası

Oturum 2

11.00-12.30

90’

·     İnşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ilkeleri

·     İş sağlığı ve güvenliği alanında en iyi uygulamalara ilişkin uluslararası örnekler ve deneyimler

·           

·          İnşaat sektöründe mesleki riskler, kazalar ve meslek hastalıkları (bölüm II)

Misafir konuşması: Halk Sağlığı Uzmanı

 

12.30-13.30

60’

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Oturum 3

13.30-15.30

120’

àŞirket uygulamaları ve yasal çerçeve arasındaki boşluk analizinin hazırlanması için grup çalışmaları

àŞirketlerin yol haritasını hazırlamak için grup çalışmaları: boşlukların ele alınmasına yönelik iyileştirme programları

 

15.30-16.00

30’

Çay & Kahve Arası

Çay & Kahve Arası

Oturum 4

16.00-17.00

60’

Genel oturumda boşluk analizinin sonuçlarının özetlenmesi

İyi uygulamalar: ulusal ve uluslararası örnekler

 

Genel oturumda çalışma gruplarının raporlarının sunulması

Toplantı özeti

Sonraki adımlara ilişkin bilgiler

Değerlendirme ve kapanış

Dr. HALİT KIRIKTAŞ (0484) 212-1111 / 3990
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM
8 Eylül 2021