İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3521-2525
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Açıklama
Güncelleme18.09.2017 15:07:13

Doç.Dr ADNAN MEMDUHOĞLU

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Yaşayan Diller Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı

Arap Dili Ve Kültürü Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Enstitü Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu, 1971 Siirt Tillo doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Tillo’da okuduktan sonra, 1989 yılında Siirt Lisesi’nden mezun oldu. Medrese usulü Arapça sarf- nahiv, belâğât, mantık, tefsir, hadis, akaid, fıkıh ve usûl-ü fıkıh dersleri aldı. 1990’da girdiği Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında hafızlık yaptı. 1996 yılında MEB bünyesinde Siirt-Tillo’da öğretmenlik görevine başladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi’nde “Mâverdî ve Devlet Başkanlığı Konusundaki Görüşleri” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl öğretim görevlisi olarak girdiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’na 2008 yılında Müdür Yardımcısı olarak atandı ve bir süre yüksekokul müdürlüğüne vekâlet etti. Selçuk Üniversitesi’nde “Sahabenin İctihad Anlayışı” adlı teziyle 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Y. Doç. Dr. olarak atandı. Misafir Öğretim Üyesi sıfatıyla gittiği Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesinde 2010-2011 eğitim öğretim döneminde fakülte dekanı olarak görev yaptı. 2013 yılında Siirt Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne geçti. 2018 yılında Doçent oldu.Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferans verdi. Avrupa, Orta Asya ve Arap ülkelerinde bilimsel araştırmalar yaptı. Arapça, Kırgızca ve İngilizce bilmekte olup halen Siirt Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.


  Güncelleme : 19.02.2019 15:23:16
  Bilimsel Faliyetler

  Eserler

  A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  Ebû Hanîfe nin Hayatı Eserleri ve Fıkıh İlmine Katkıları.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(11-12), 67-81. (Yayın No: 2803031)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  İmam Serahsî nin Hayatı ve Eserleri.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergis(11-12), 157-170. (Yayın No: 2803306)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  Dini Bir İbâdet Olarak Zekât ve Toplumsal Faydaları.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(9-10), 211-219. (Yayın No: 2803138)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  İslam Hukuku na Göre Çocuğun Bakım Ve Terbiyesi  Hidâne.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(9-10), 71-83. (Yayın No: 2802887)

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Yeni Medreseler Kurmaya Sevk Eden Âmiller ve Bu Dönemde Yetişen Fıkıh Âlimleri.  Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417388)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2014).  Fıkıh Usûlü Açısından Hüsün Kubuh Meselesi.  Uluslararası İmam Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu 1, 2, 553-573. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2325019)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2012).  Geçmişten Günümüze Tillo Medresesi.  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum, 2, 135-149. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2803568)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2012).  Türkiye de Din Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Medrese Arapça Müfredatından Yararlanma İmkânları ve Bazı Öneriler.  Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler, 1, 489-495. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2803627)

  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

       C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

  1- Şâfiî Mezhebi'nin Sistemleşmesine Katkısı Bağlamında Bir Fakih Olarak İmam Nevevî (2017)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-  , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2803343)

  2- El Varakât  Fıkıh Usûlü (2016)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Beyan Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 96, ISBN:978-975-473-667-0 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2803378)

  3- Ta'lîkât  ale'l Varakât (2016)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Hâşimî Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:978-605-159-217-6, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2803370)

       C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

  1-  Fıkıh, Bölüm adı:(5.6.7. Ünitelerde Şafii Mezhebinin Görüşleri) (2015)., MEMDUHOĞLU ADNAN,ÖZKET HASAN,EKŞİ AHMET,Türker Ali Sacit,MEYDAN AHMET,ŞAHAN RAMAZAN,Adıyaman Kadir,  MEB, Editör:Eyüp Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 174, ISBN:978-975-11-3933-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2338657)

  2- Fıkıh Okumaları, Bölüm adı:(3. Ünite Oruç, Zekat ve Hac) (2015)., KAHRAMAN ABDULLAH,BAYINDIR SERVET,ÖZDİREK RECEP,MEMDUHOĞLU ADNAN,YILMAZ İBRAHİM,ÖZDEMİR AHMET,  MEB, Editör:Ahmet İşleyen, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 169, ISBN:978-975-113860-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2335058)

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Molla Ali el Kârî ve  el İhtidâ fi l İktidâ  Adlı Risalesi.  Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 227-270. (Kontrol No: 2806828)MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  İlmihâl Edebiyatının Tarihi Serencâmı.  EKEV  Akademi Dergisi(66), 21-49. (Kontrol No: 2806866)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Molla Hüseyin Küçük ve  El Emvâl  Adlı Risalesi.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(27), 661-681. (Kontrol No: 2806808)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2015).  İbrahim Hakkı Erzurumî nin Manzûm İlmihâli.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 11-52. (Kontrol No: 2802742)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2015).  Molla Mahmud Zokaydî Ve Er Risaletu Fi d Dâd Ve t Tâ.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 127-165. (Kontrol No: 2802781)

  5- MEMDUHOĞLU ADNAN,İlhan İbrahim (2014).  İmam Nevevi nin Minhâcu t Tâlibîn Eserindeki Farklı Görüş ve Tercihleri.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 93-138. (Kontrol No: 2802672)           

  F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

  1- Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 06.02.2014 , Marifetname, Siirt, (No: 136942)

  Diğer Yayınlar

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2009).  VI  İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslam Fıkhı Açısından Helal Gıda Sempozyumu.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(13), 525-539. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2805439)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2005).  Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu.  Marife Dergisi(yıl 5 sayı 1), 251-256. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2805384)

  Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

  1-  Özet, MEMDUHOĞLU ADNAN (2009).  VI  İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslam Fıkhı Açısından Helal Gıda Sempozyumu.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(13), 525-539. (Yayın No: 2805439)

  2-  Özet, MEMDUHOĞLU ADNAN (2005).  Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu.  Marife Dergisi(yıl 5 sayı 1), 251-256. (Yayın No: 2805384)

  Üniversite Dışı Deneyim

  1- 1996-1997,Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, (Kamu)

  Sertifika

  1- VIII. Uluslararası Tahkik Kursu, İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İİhtisas Seviyesi-1 (Tahassusiye-1) kursu, İstanbul, Sertifika, 23.01.2017 (Uluslararası)

  2- VIII. Uluslararası Tahkik Kursu , İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İleri Seviye-1 (Mütekaddime-1) kursu, İstanbul, Sertifika, 24.01.2017 (Uluslararası)

  Kurs

  1- IV. Uluslararası Tahkik kursu, İSAM İkinci klasik dönemi VI. Uluslararası Tahkik Kursu İhtisas Seviyesi, İstanbul, Kurs, 12.07.2016 -16.07.2016 (Uluslararası)

  2- VI. Uluslararası Tahkik Kursu, İSAM İkinci klasik dönemi VI. Uluslararası Tahkik Kursu, İstanbul, Kurs, 25.01.2016 -05.02.2016 (Uluslararası)    

  Araştırma

  1- İSAM İkinci klasik dönemi VII. Tahkik (el yazma eserlerin Edisyon Kritiği) Programı Çerçevesinde Araştırma ve Uygulama Çalışması, Tahkik (Tahassusiye) Programı çerçevesinde İSAM'da Araştırma ve Uygulama, İstanbul, Araştırma, 18.01.2016 -18.04.2016 (Ulusal)

   

  DİĞER YAYINLAR

  Diğer Yayın veFaaliyetler:

  1.  Мемдухоглу, Аднан., «Ислам дининдеаялзатынын орду», İslam’da Kadının Değeri” Ак Башат, ISSN: 1694–5719, Баскы: 1 (24), Бишкек 2010, 43–44 бет.

  2.   Мемдухоглу, Аднан.,  «АстрономияИлиминин Залкары Ибрахим Хаккы»,Ак Башат,ISSN: 1694–5719, Баскы:1 (24), Бишкек 2010,40–42 бет.

  3.   Мемдухоглу, Аднан., «Акыркы пайгамбардын биркүнү», Ак Башат,ISSN: 1694–5719, Баскы:2 (25), Бишкек 2010,27–29 бет.

  4.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Куран менен сүннөт-ажырагыс бир бүтүн»», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 3 (26), Бишкек 2010, 6–8 бет.

  5.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Ибадат деген эмне?», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 4 (27), Бишкек 2010, 3–4 бет.

  6.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Бул дүйнөгө жана акыретке болгон мамиле», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 3–4 бет.

  7.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Акыретке ишенүүнүн пайдасы», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 15–17 бет.

  8.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Мусулмандын дүйнө таанымы»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 27–28 бет.

  9.   Мемдухоглу, Аднан.,  «Зекеттин коомдук ынтымакка кошкон салымы»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 39–41 бет.

  10. Мемдухоглу, Аднан.,  «Маркумду жерге берүү жана жаназа тууралууучкай кеп»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 6 (29), Бишкек 2010, 5–7 бет.

  11. Мемдухоглу, Аднан.,  «Жихад-жакшылыкка жанүрөө»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 1 (30),Бишкек 2011, 8–9 бет.

  12. Мемдухоглу, Аднан.,  «Ислам мүмкүнчүлүгү чектелгендер тууралууэмне дейт?»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 2 (31),Бишкек 2011, 4–6 бет.

  13. Мемдухоглу, Аднан.,  «Оорулуу адамга башка адамдын мүчөлөрүнсалууга шарият кандай карайт?»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 2 (31),Бишкек 2011, 43 бет.

  14. Мемдухоглу, Аднан.,  «Исламда жаза укугунун негиздери»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 3 (32),Бишкек 2011, 12-13 бет.

  15.MEMDUHOĞLU, A., “Peygamber Efendimizin(s.a.s.) Bir Günü Nasıl Geçerdi?”, Şefkat, ISSN:1309-5498, Sayı: 4, İstanbul 2010, s. 10-13.

  16. MEMDUHOĞLU, A., “Din Eğitiminde İlkMerhale: Kur’ân Öğrenim Ve Öğretimi”, Şefkat, ISSN:1309-5498, Sayı: 6, İstanbul 2010.

  PROJELER

  1. MEMDUHOĞLU, A., “Diyarbakır,Siirt ve Mardin İlleri Havzasında Orijinal Yazma Eserlerin Tespiti ve KaydaAlınması”, (Yardımcı Araştırmacı ) Yüzüncü Yıl Üniversitesi RektörlüğüBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2006-İLH –B29 nolu, Van, 2006–2008.

  2. MEMDUHOĞLU, A., “Siirt İliTillo/Aydınlar İlçesindeki El Yazma Eserlerin Tespiti ve Kayda Alınması”, (Proje Yürütücüsü) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraştırmaProjeleri Başkanlığı, Van, 2009-

  3. MEMDUHOĞLU, A., "Siirt Havzasında Tespit edilen ve Kayda Alınan Yazma Eserlerin Tasnifi ve İSAM Arşivine Kazandırılması",  (Proje Yürütücüsü), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 18/01/2016 - 18/04/2016 (ULUSAL) ., "

  Yayınlar

  Eserler

  A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  Ebû Hanîfe nin Hayatı Eserleri ve Fıkıh İlmine Katkıları.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(11-12), 67-81. (Yayın No: 2803031)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  İmam Serahsî nin Hayatı ve Eserleri.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergis(11-12), 157-170. (Yayın No: 2803306)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  Dini Bir İbâdet Olarak Zekât ve Toplumsal Faydaları.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(9-10), 211-219. (Yayın No: 2803138)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2010).  İslam Hukuku na Göre Çocuğun Bakım Ve Terbiyesi  Hidâne.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi(9-10), 71-83. (Yayın No: 2802887)

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Yeni Medreseler Kurmaya Sevk Eden Âmiller ve Bu Dönemde Yetişen Fıkıh Âlimleri.  Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417388)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2014).  Fıkıh Usûlü Açısından Hüsün Kubuh Meselesi.  Uluslararası İmam Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu 1, 2, 553-573. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2325019)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2012).  Geçmişten Günümüze Tillo Medresesi.  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler (Uluslararası Sempozyum, 2, 135-149. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2803568)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2012).  Türkiye de Din Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Medrese Arapça Müfredatından Yararlanma İmkânları ve Bazı Öneriler.  Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler, 1, 489-495. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2803627)

  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

       C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

  1- Şâfiî Mezhebi'nin Sistemleşmesine Katkısı Bağlamında Bir Fakih Olarak İmam Nevevî (2017)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-  , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2803343)

  2- El Varakât  Fıkıh Usûlü (2016)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Beyan Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 96, ISBN:978-975-473-667-0 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2803378)

  3- Ta'lîkât  ale'l Varakât (2016)., MEMDUHOĞLU ADNAN,  Hâşimî Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:978-605-159-217-6, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2803370)

       C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

  1-  Fıkıh, Bölüm adı:(5.6.7. Ünitelerde Şafii Mezhebinin Görüşleri) (2015)., MEMDUHOĞLU ADNAN,ÖZKET HASAN,EKŞİ AHMET,Türker Ali Sacit,MEYDAN AHMET,ŞAHAN RAMAZAN,Adıyaman Kadir,  MEB, Editör:Eyüp Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 174, ISBN:978-975-11-3933-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2338657)

  2- Fıkıh Okumaları, Bölüm adı:(3. Ünite Oruç, Zekat ve Hac) (2015)., KAHRAMAN ABDULLAH,BAYINDIR SERVET,ÖZDİREK RECEP,MEMDUHOĞLU ADNAN,YILMAZ İBRAHİM,ÖZDEMİR AHMET,  MEB, Editör:Ahmet İşleyen, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 169, ISBN:978-975-113860-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2335058)

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Molla Ali el Kârî ve  el İhtidâ fi l İktidâ  Adlı Risalesi.  Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 227-270. (Kontrol No: 2806828)MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  İlmihâl Edebiyatının Tarihi Serencâmı.  EKEV  Akademi Dergisi(66), 21-49. (Kontrol No: 2806866)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2016).  Molla Hüseyin Küçük ve  El Emvâl  Adlı Risalesi.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(27), 661-681. (Kontrol No: 2806808)

  3- MEMDUHOĞLU ADNAN (2015).  İbrahim Hakkı Erzurumî nin Manzûm İlmihâli.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 11-52. (Kontrol No: 2802742)

  4- MEMDUHOĞLU ADNAN (2015).  Molla Mahmud Zokaydî Ve Er Risaletu Fi d Dâd Ve t Tâ.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 127-165. (Kontrol No: 2802781)

  5- MEMDUHOĞLU ADNAN,İlhan İbrahim (2014).  İmam Nevevi nin Minhâcu t Tâlibîn Eserindeki Farklı Görüş ve Tercihleri.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 93-138. (Kontrol No: 2802672)           

  F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

  1- Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 06.02.2014 , Marifetname, Siirt, (No: 136942)

  Diğer Yayınlar

  1- MEMDUHOĞLU ADNAN (2009).  VI  İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslam Fıkhı Açısından Helal Gıda Sempozyumu.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(13), 525-539. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2805439)

  2- MEMDUHOĞLU ADNAN (2005).  Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu.  Marife Dergisi(yıl 5 sayı 1), 251-256. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2805384)

  Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

  1-  Özet, MEMDUHOĞLU ADNAN (2009).  VI  İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslam Fıkhı Açısından Helal Gıda Sempozyumu.  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(13), 525-539. (Yayın No: 2805439)

  2-  Özet, MEMDUHOĞLU ADNAN (2005).  Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu.  Marife Dergisi(yıl 5 sayı 1), 251-256. (Yayın No: 2805384)

  Üniversite Dışı Deneyim

  1- 1996-1997,Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, (Kamu)

  Sertifika

  1- VIII. Uluslararası Tahkik Kursu, İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İİhtisas Seviyesi-1 (Tahassusiye-1) kursu, İstanbul, Sertifika, 23.01.2017 (Uluslararası)

  2- VIII. Uluslararası Tahkik Kursu , İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İleri Seviye-1 (Mütekaddime-1) kursu, İstanbul, Sertifika, 24.01.2017 (Uluslararası)

  Kurs

  1- IV. Uluslararası Tahkik kursu, İSAM İkinci klasik dönemi VI. Uluslararası Tahkik Kursu İhtisas Seviyesi, İstanbul, Kurs, 12.07.2016 -16.07.2016 (Uluslararası)

  2- VI. Uluslararası Tahkik Kursu, İSAM İkinci klasik dönemi VI. Uluslararası Tahkik Kursu, İstanbul, Kurs, 25.01.2016 -05.02.2016 (Uluslararası)    

  Araştırma

  1- İSAM İkinci klasik dönemi VII. Tahkik (el yazma eserlerin Edisyon Kritiği) Programı Çerçevesinde Araştırma ve Uygulama Çalışması, Tahkik (Tahassusiye) Programı çerçevesinde İSAM'da Araştırma ve Uygulama, İstanbul, Araştırma, 18.01.2016 -18.04.2016 (Ulusal)

   

  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Yüksek Lisans Tezleri

  1.  Asılbek Mambetov, “Zekâtın ToplumsalYararları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşanİlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2010.

  2.   Azamat Turdukeyev, “İmam Serahsî ve Talak Konusundaki Görüşleri” , Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan2010.

  3.   Ashat Arasulov, “Ebu Hanife ve Fıkhı Ekber Adlı Eseri”, OşDevlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  4.   Asilbek İsakov, “İslam Hukuku’nda MudârebeOrtaklığı”, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi,Kırgızistan 2011.

  5.   Zubeydullah Seferaliyev, “İmam Malik’in Hayatı ve Fıkıh İlmine Katkıları”, Oş DevletÜniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  6.   Şahimardan Orunbekov,“İmam Şâfiî’nin Hayatı ve Fıkıh İlmine Katkıları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşanİlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  7.   Cırgalbek Abdirazakov, “İmam Ahmed bin Hanbel’in Hayatı ve Fıkıh İlmine Katkıları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan2011.

  8.  İbrahim İlhan, (2014). İmâm Nevevî'nin hayatı Minhâcü't-Tâlibîn eserindeki farklı görüş ve tercihleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı