Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3120-3450
Kurumsal E-Posta sosbilens  siirt.edu.tr
E-Posta   
Web
Açıklama
Güncelleme23.06.2022 15:45:42

Doç.Dr VEYSEL OKÇU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU  

Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay

a-mail:veysel.okcu56@gmail.com, Cep:05068718366

              Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Mustafa Kemal

1990-1994

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı.

Anadolu

1999-2006

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

Gazi

2009-2011

Yüksek Lisans Tez başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :

Tez Başlığı: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine  (TKY) İlişkin Yönelimleri.

Tez Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞİMŞEK

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı

Tez başlığı: Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

Tez Danışmanı:Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Görevler

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmenliği

Kuşlukbağı Köyü ilkokulu- Diyarbakır

1994- 1996

Sınıf Öğretmenliği

Nuriye Çelebieser İlköğretim Okulu- Merkez/Diyarbakır

1996 – 1998

Öğretim Görevlisi

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

1998- 2007

Öğretim Görevlisi

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

2007 – 2011

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

2012-2018

Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

2018-

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1-Barış Erpalabıyık (2018). Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Özellikleri İle Benlik Saygısı ve Özgüven Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

2-Naman Bakaç (2018). Farklılıkların Yönetimine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri.  Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

3-İslam Deviren. (2019). İlkokul Müdürlerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

4. Zehra Adıgüzel (2019). Algılanan Örgüt İklimi İle Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

5. Ali KESKİN (2020). Ortaokullardaki Mülteci Öğrencilere Yönelik Öğretmen Ve Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

Zirve Üniversitesi ile Dicle Üniversitesinin Ortaklaşa Yürüttüğü EYTEPE (Eğitim Yönetimi Bilim Dalı) Yüksek Lisans Programı Kapsamında

3. Kırs, F. (2014). Okul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik davranışları  ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Batman ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

4. Arslanoğlu, A. E. (2014). Sosyal sermayenin ilk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

5. Çiftçi, K. (2014). İlkokul öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının örgütsel güven üzerindeki etkisi (Batman il örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Gaziantep.

6. Eken, İ. (2014). İlk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin sendikalara ilişkin görüş ve beklentileri (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Gaziantep.

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği:

1. Saylık, Numan. (2015). Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Yeterliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

2. Karadağ, Ahmet Cemil. (2015). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Çokkültürlülük Yeterlikleri İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Mardin-Van-Bitlis Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

3. Uca, Mehmet Ali. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Hoşgörü Değerine Sahip Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Doktora Tez Jüri Üyeliği.

           1. Erçek, Mustafa Kemal (2018). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Güvenliğine İlişkin Algılarının Örgütsel Güven Ve Mesleki Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi (Diyarbakır İli Örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

              2. Kaya, İsmet (2019). Öğretmenlerin disiplini sağlama yaklaşımları ile öğrencilerin sınıf iklimi algıları ve öğretimsel muhalefet davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Halen Danışmanı Olunan Yüksek Lisans Öğrencisi:Ferda Ekmen, Şahin Başar, Naci Yüksekli, Şükran Bingöl, Elif Sözgün, İbrahim Gider

Doktora:İslam Deviren

Projelerde yaptığı Görevler:

1.        Proje Adı: “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Arttırılması" Destek Projesi (KEP)/ 2012-2013

Proje Sahibi:Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-Avrupa Birliği-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ortaklığı

Görev:Proje Uzmanı ve Proje İl Danışmanlığı.

2.        Siirt Üniversitesi BAP Projesi (Münferit Proje)

            Proje Adı: “İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri   ile Öğretmenlerin İşdoyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin     İncelenmesi” Destek Projesi (2015). (Tamamlandı).

Görev:Proje Yürütücüsü.

3.       Siirt Üniversitesi BAP Projesi (Yüksek Lisans Tez Projesi)

            Proje Adı: Algılanan örgüt iklimi ile öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel    sinizm düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Destek Projesi (2019).   (Tamamlandı).

Görev:Proje Yürütücüsü.

4.        Siirt Üniversitesi BAP Projesi (Münferit Proje)

  Proje Adı: Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmen      Profesyonelliği ve Motivasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Destek Projesi            (2020). (Tamamlandı).

Görev:Proje Yürütücüsü.

5.        Proje Adı: “Bu dünya Çocukların Bu Günün Yarını Çocukların”  SODES            (Sosyal Destekleme Projesi).

          Proje Sahibi: Siirt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

Görev :Eğitim Bilimleri Uzmanı/ 0cak- Haziran 2012).

 

İdari Görevler:

·         Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği-2013-

·         Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü-2017-

·         Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı  2013-2016.

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Vekili 2013-2017

·         Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı-2013-2015.

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017

·         Eğitim Fakültesi/ Fakülte Kurulu Üyeliği  2012-2017 

·         Sağlık Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Üyeliği-2012-2014 

·         Kurtalan Meslek Yüksek Okulu /Yönetim Kurulu Üyeliği-2012-

·         Yaşayan Diller Enstitüsü Yönetim kurulu Üyeliği-2014-

·         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Kurulu Üyeliği-2018-2020

·         Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yönetim Kurulu Üyeliği-2016-

·         Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kapsamında Eğitim Fakültesinin Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı (PİDK) 2013-2019

·         Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü Kurul Üyesi-2018-

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

Veriye Dayalı Yönetim (Doktora)

3

 

4

 

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Y. Lisans)

3

 

3

2019-2020

BAHAR

Eğitimsel Liderlik (Y. Lisans)

3

 

15

 

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Tezsiz Y. Lisans)

3

 

30

 

 

Birleş. Sınıflarda Öğretim

2

2

95

 

 

Sınıf Yönetimi (Pedagojik Formasyon Dersi)

3

 

150

 

 

Öğretmenlik Uygulaması (Staj)

2

 

 

 

 

Okul Kültürü (Doktora)

3

 

6

 

 

Eğitimsel Liderlik (Tezsiz Y. Lisans)

3

 

20

2020-2021

GÜZ

Eğitimsel Liderlik (Tezli Y. Lisans)

3

 

5

 

 

Okul Kültürü ve Yönetimi (Tezsiz Y. Lisans)

3

 

20

 

 

Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi (Lisans)

3

 

80

 

 

Sınıf Yönetimi (Pedagojik Formasyon Dersi)

3

 

10

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. Okçu, V. &  Çelik, C. (2011). Effect of Candidate Teachers’ Opinions to Public Personnel Selection Examination (PPSE) on Attitudes of Teaching. The International Journal of Research in Teacher Education, 2(1), pp. 30-54. ISSN: 1308-951X.

A2. Okçu, V. (2013). The Relationship between School Principals’ Leadership Styles and Teachers’ Organizational Commitment.  Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 14a, Yıl 2013, s.72-79

A3. Okçu, V. (2014).Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Dönüşümsel ve İşlemsel Liderlik Stilleri ile Okuldaki Farklılıkları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 2147-2174.DOI:10.12738/estp.2014.6.2128. [ENDEKS:Social Science Citation Index (SSCI)].

A4.  Okçu, V. (2014). Relation between leadership styles of high school administrators, diversity management, and organizational commitment of teachers. International Journal of Academic Research Part B; 6(5), 9-22. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-5/B.2

A5. Okçu, V., Çevik, S. &  Bakaç, N. (2015). Relation Between The Organizational Justice Perception And Work Alienation of Secondary School Teachers. Internatıonal Journal of Academic Research Part B.  Vol. 7. No. 4. Iss.1., July, 2015. DOİ: 10.7813/2075-4124.2015/7-4/B.35.

A6. Okçu, V., Şahin, H. M. & Şahin, E. (2015).  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizme İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. International Journal of Science Culture and Sport, 4, 298-313.  ISSN : 2148-1148 DOI : 10.14486/IJSCS391.

A.7. Okçu, V., & Uçar, A. (2016). Effect of school principals’ favouritism behaviors and attitudes on teachers’ organizational commitment, based on the perceptions of primary and secondary school teachers. Journal of Human Sciences, 13(3), 5901-5914. doi:10.14687/jhs.v13i3.4304.

A.8. OKÇU, V. &  ANIK, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile ögretmenlerin motivasyon ve mobbing yasama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 5(2), 63-85.

A.9. Okçu, V. &  Çetin, H. (2017).  Investigating the Relationship among the Level of Mobbing Experience, Job Satisfaction and Burnout Levels of Primary and Secondary School Teachers. Universal Journal of Educational Research, 5(1): 148-161, 2017 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2017.050119. (ERIC)

A.10. Korkmaz, M., Okçu, V. &  Uçar, L. (2018). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Düzeyleri İle İş Doyumlari Arasindaki İlişki (Siirt İli Örneği). Atlas Internatıonal Referred  Journal on Social Sciences, Vol 4, Issue:10, Pp:683-694.

A.11. Tosten, R., Avci, Y. E. & Okcu, V. (2018). The relation between the exposure to mobbing and burnout levels of secondary school teachers. International Journal of Learning and Teaching, 10(4), 355-366.

A.12. Okçu, V., Adıgüzel, Z. &  Gök, M. İ. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminde Kayırmacılıkla İlgili Algılarının Öğretmenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi (Batman İli Örneği). Pesa International Journal Of Social Studies, Vol: 4,    Issue:4, 368-385.

A.13. Genli, S. &   Okçu, V. (2018).  İnformel İletişimin Kullanılma Biçim ve Düzeyine     Yönelik Öğretmen Görüşleri. Atlas International Refereed Journal On Social    Sciences, Vol 4, Issue:15,  Pp:1643-1660.

A.14. Erpalabıyık, B. &   Okçu, V. (2019).  Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik        Özellikleri İle Benlik Saygısı ve Özgüven Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.           Journal of Social, Humanities And Administrative Sciences, 5(15): 228-243

A.15. Çelik, E. & Okçu, V. (2019). Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik    Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algıları. Atlas International Refereed Journal on       Social Sciences, Vol:5, Issue:17, Pp.70-86.

A.16. Okçu, V. & Çoğaltay, N. (2019). Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik       Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki.    International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 5(26),1759-1773.

A.17. Okçu, V. & Şenyiğit, V. (2019). Okul Etkililiğinde Öğretimsel Liderlikten Çok Daha          Fazlası:Pedagojik Liderlik.  International Social Mentality and Researcher      Thinkers Journal, 5(26): 1954-1963.

A.18.  Okçu, V. & Gider, İ. (2019). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin    nitelikleri (nitel bir araştırma). Journal of Social and Humanities Sciences          Research, 6(48), 4586-4597.

A.19. Bakaç, N.,  Okçu, V. & Erdem, M. (2019). Farklılıkların Yönetimine İlişkin Okul       Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim         Dergisi, 7(2), 19-56.

A.20. Deviren, İ. & Okçu, V. (2020). İlkokul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç         kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve motivasyon düzeyleri arasındaki    ilişkilerin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(52),          915-932.   http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1841

A.21. Durmuş, M. & Okçu, V. (2020). Okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliklerine    ilişkin öğretmen algıları. International Social Sciences Studies Journal, 6(60),         1399-1410. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2229.

A.22. Turhan, M. Ö. & Okçu, V. (2020). Okul Yöneticilerinin Paylaşımcı Liderlik      Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algıları. Journal Of Social, Humanities and     Administrative Sciences, 6(26):558-571.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

B1. Okçu, V. ve Epçaçan, C. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Proceeding of International Conference on Educational Science ICES’08. Eastern Mediterranean University, 23–25 June-2008,  Famagusta, North Cyrprus.

B2. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2008). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Uluslar Arası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 27–28 Mart 2008, Gazimagosa, KKTC.

B.3. Okçu, V. ve Çelik, C. (2009). Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

B.4. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/cd.php)

B.5. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2010).  Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler  Tarafından Algılanan Etik Liderlik Uygulamaları  İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. International Conference on New Horizons İn Education. June 23-25 2010, Famagusta, KKTC. (INTE 2010).

B.6. Okçu, V. (2012). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2nd New Trends on Global Education Conference 2012 (GEC 2012). 24-26 September 2012, Jasmine Court Hotel, Kyrenia, North Cyprus.

B.7. Okçu, V. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin yıldırma yaşama düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (Ipalte), 2-4 Ekim 2013, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.  (Dicle Üniversitesi, St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesi (İsviçre) ve Dorthmunt Üniversitesi (Almanya) tarafından düzenlenmiştir.)

B.8. Okçu, V. (2013).  Siirt İlinde Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşması Önündeki engeller ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-25 Eylül 2013, Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi).

B.9. Okçu, V. ve Arslanoğlu, A. E. (2014). Sosyal sermayenin ilk ve ortaokul da  görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Diyarbakır İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

B.10. Okçu, V. ve Kırs, F. (2014). Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Batman İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt.  Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

B11. Toytok, E. H., Kapusuzoğlu, Ş., Okçu, V. ve Şahin, R. (2014). Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi (Düzce İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

B12. Okçu, V. (2014). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

B.13. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). Effect of Primary and Secondary School Teachers’ Perceptions with Regard to School Culture on Directors’ Conflict Management Styles. Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim,13-15 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

B.14. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri ile Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Batman İli Örneği). 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

B.15. Rasim, T., Avcı, Y. E. ve Okçu, V. (2015). The Relationship between Secondary School Teachers Exposure To Mobbing and Burnout Levels. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches, Anadolu University Open Education Faculty Conference Center (Lefkosa) 15-17 October 2015, Nicosia, North Cyprus.

B.16. Okçu, V. Şahin, H. M. ve Şahin, E. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizme İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 22-26 Mayıs 2015, Ohrid-Makedonya.

B.17. Okçu, V. ve Çevik, M. S. ve  Bakaç, N. (2015). The Impact of Secondary Education Teacher’s Perceptions of Organızational Justice On Work Alienation (Siirt Province Case). Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim, 13-15 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

B.18. Okçu, V. ve Çetin, H. (2015). A Study On The Relationship Between The Level of Mobbing Experıence, And The Job Satisfaction And Burnout Levels Of The Primary And Secondary School Teachers. 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015, Palacky University & Moravian University College Olomoc, Crech Republic. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

B.19. Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyon Ve Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi,11-13 Mayıs 2017,  Kızılcahamam/Ankara.

B.20. Okçu, V. ve Aracı, F. (2017). İlkokul Ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Algıları. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), 19-21 Ekim, 2017/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.

B.21. Okçu, V. Erpalabıyık, B. Ve Gezen, M. O. (2017).  Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Özellikleri ile Benlik Saygısı ve Kişisel Başarı Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017), 3-7 Mayıs 2017/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

B.22. Okçu, V. Ve  Çelepçıkay, E. (2017). Ortaokul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Kişisel Başarı Algıları Arasındaki İlişki (Üsküdar İlçesi Örneği).  Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017), 3-7 Mayıs 2017/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

B.23. Okçu, V., Adıgüzel, Z. Ve Gök, M. İ. (2018).  Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminde Kayırmacılıkla İlgili Algılarının Öğretmenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi (Batman İli Örneği). International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS), 4th  ICPESS 2018, 28-30 June 2018, Venice / ITALY.

B.24. Okçu, V., Ergül, H. F. Ve Adıgüzel, Z. (2018).  Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS), 4th ICPESS 2018, 28-30 June 2018, Venice / ITALY.

B.25.  Okçu, V., Bingöl, Ş. (2019). Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Esasicilik Eğitim Felsefesine Dayanan Eğitim Görüşleri.  6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri). 01-03 Kasım 2019, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

B.26. Okçu, V. ve Çoğaltay, N. (2019). Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Davranişlari ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (İSPEC), 10-12 Haziran-2019, Siirt Üniversitesi, Siirt.

B.27. Okçu, V. ve Durmuş, Ş. (2019). Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algıları. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (İSPEC), 10-12 Haziran 2019, Siirt Üniversitesi, Siirt.

 B.28. Okçu, V. ve Aşut, M. (2019). Eğitim Kurumlarındaki Finans Kaynaklarının Yönetimine   İlişkin Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Nitel Bir Araştırma). Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (İSPEC),
 10-12 Haziran 2019, Siirt Üniversitesi, Siirt.

B.29. Okçu, V. & Gider, İ. (2019). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin     nitelikleri (nitel bir araştırma). Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (İSPEC), 10-12 Haziran 2019, Siirt Üniversitesi, Siirt.

C. Uluslararası Yayınevlerindeki Kitaplar ve Bölüm yazarlığı

C1.  Uluslararası Yayınevinde Yayımlanan Kitaplar

C1. 1. Okçu, V. (2019).  Eğitim Örgütlerinde Yıldırma (Mobbing). Ankara:İksad Yayınevi.

C2. Uluslararası Yayınevinde Yayımlanan Kitaplardaki Bölüm Yazarlıkları

C2.1. Kıngır, S. ve Okçu, V. (2011). Stratejik liderlik Bağlamında Vizyoner Stratejik Liderlik. İçinde (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi, ss. 457-488.

C2.2. Kıngır, S. ve Okçu, V. (2011). Etik Liderlik. İçinde (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi, ss.366-392.

C2.3. Okçu, V. (2011). Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik. İçinde (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi, ss.427-456.

C2. 5. Okçu, V. (2019). Veriye Dayalı Karar Vermede Dijital Kaynakların Yeri ve Önemi.  İçinde (Ed. Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU). Veriye Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.  ss. 93-122.

C2. 7. Okçu, V. (2020). Vizyoner Liderlik. İçinde (Ed. Prof. Dr. Kürşat YILMAZ). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Okçu, V. ve Bindak, R. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Davranışları Gösterme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), ss.419-424, ISSN-1300-8811.

D2. Okçu, V. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), ss.129-146, ISSN-1305-7774.

D3. Okçu, V. (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, 37(179), ss.283-292, ISSN-1302-5600.

D4. Okçu, V. (2009). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Yönelimleri. Milli Eğitim Dergisi, 38(183), ss.272-287, ISSN-1302-5600.

D5. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 39(187), ss.39-51, ISSN-1302-5600.

D6. Okçu, V. (2011). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanmasına İlişkin Mevcut Durum,  Beklentiler ve Öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), ss. 244-266,  ISSN-1304-0278. 

D7. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), ss.213-238. ISSN: 1308-738X.

D8. Okçu, V. ve Epçaçan, C. (2013). Sınıf Yönetiminin Boyutlarına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerinin Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(200), ss. 68-86. ISSN-1302-5600.

D9. Cafoğlu, Z. ve Okçu, V. (2013). Gençlik Sorunları:Siirt İli Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,12(43), ss. 82-115. ISSN:1304-0278.

D10. Okçu, V. (2014).  Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Etik Liderlik Davranışları  İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada  Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(4), 501-524. doi: 10.14527/kuey.2014.020

D11. Kırs, F. Ve  Okçu, V. (2014). Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Batman İli Örneği). Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2, 1-22.

D12. Okçu, V., Avcı, Y. E. ve Avcı, H. (2015). Okul Müdürlerinin Rotasyona İlişkin Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, DOI:10.9775/kausbed.2015.005

D13. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin  Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Cilt:XII, Sayı:I, ss.51-71.  http://efdergi.yyu.edu.tr

D14. Okçu, V., Doğan, E. ve Dayanan, İ. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetim stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 217-244. doi: 10.14527/kuey.2016.009.

D15. Aracı, F. ve Okçu, V. (2017). İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 5, Sayı.10, Ss.525-544.

D.16. Okçu, V. & Deviren, İ. (2020).  Kapsayıcı Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin              Türkçeye Uyarlanması:Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Muğla Sıtkı                       Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 7,Sayı 2.TR      Dizin.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

E1. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin  Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,1-2 Mayıs 2010, Antalya.

E2. Okçu, V. (2011). Öğretim Üyesi Yetiştirme Sorunu. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 15-16 Nisan 2011, Gazimagosa, KKTC.

E3. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2011). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Farklılıkların Yönetimi Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 15-16 Nisan 2011, Gazimagosa, KKTC.

E4. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

E5. Okçu, V. ve UÇAR, A. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi  (Siirt İli Örneği). 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

E6. Mete, Y. A., Serin, H. ve Okçu, V. (2014) Öğretimsel Denetim: Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Deneticilerinin ve Okul Müdürlerinin Rolleri. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, İstanbul.

E7. Karabağ Köse, E., Okçu, V. ve Demirezen, S. (2014). Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Yaşamı Kalitesi Algıları İle Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişki. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri, 8-10 Mayıs 2014, Siirt. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

E8. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi. 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

E9.Korkmaz, M.,  Okçu, V. ve Uçar, L. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Düzeyleri İle İş Doyumlari Arasindaki İlişki (Siirt İli Örneği). 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

E10. Okçu, V. ve Çevik, M. S. ve  Bakaç, N. (2015). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siirt İli Örneği). 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

F. Diğer yayınlar :

F3. Katıldığı Çalıştaylar, Verdiği Seminer ve Konferanslar

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Çalıştayı:

Konu : 4+4+4 Değişikliğine Paralel Olarak İlkokul ve Ortaokul                Bölümlerinde  Yapısal Değişiklik ve Program Uyumu

Tarih     : 7-9 Şubat 2014

Yer         : Dicle Üniversitesi Kongre merkezi, Diyarbakır

Kurum    : Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi   

Çalıştay:

Konu     : Bir Profesyonel Olarak Öğretmen

Tarih     : 1-3 mart 2010

Yer         : Ankara:A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Kurum : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi   

Çalıştay:

Konu     : Siirt İli Eğitim Sorunları  (İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Nitelik        Sorunu ve Okullarda Kalite Kültürünün Oluşturulması).

Tarih     : 30 Ekim 2008

Yer         : İl Halk Eğitim Merkezi- Siirt.

Kurum : Siirt Valiliği   

Çalıştay:

Konu     : 18. Milli Eğitim Şurası Siirt İl Çalışması :"Eğitim ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği

Görev: Komisyon Başkanı

Tarih     : 26-30 Temmuz 2010.

Yer         : Siirt Öğretmenevi - Siirt.

Kurum : Siirt Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  

Çalıştay:

Konu     : 18. Milli Eğitim Şurası Bölge Çalışması : "Eğitim ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği"

Görev: Komisyon Üyesi

Tarih     : 4-6 Ağustos 2010.

Yer         : Met Gold Otel, Gaziantep.

Seminer:

Konu     : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Soru Hazırlama .

Tarih     : 23 kasım 2010

Yer         :PMYO Teknoloji Salonu

Kurum : Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu  

Hedef Kitle: Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Derse Giren Yöneticiler 

Konferans:

Konu     : Etkili İletişim

Tarih     : 07 Ocak 2011

Yer         : PMYO Konferans Salonu

Kurum : Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu  

Hedef Kitle: Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylar (1. Sınıflar).

Konferans:

Konu     : Öfke ve Öfke Kontrolü

Tarih     : 29 Nisan 2011

Yer         : PMYO Konferans Salonu

Kurum : Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu  

Hedef Kitle: Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylar   (2. Sınıflar)       

Konferans:

Konu     : Etkili İletişim

Tarih     : 09 Mart 2012

Yer         : PMYO Konferans Salonu

Kurum : Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu  

Hedef Kitle: Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru        Adaylar (1. Sınıf).

Konferans:

Konu     : Öfke ve Öfke Kontrolü

Tarih     : 05 Nisan 2012

Yer         : PMYO Konferans Salonu

Kurum : Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu  

Hedef Kitle: Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylar   (2. Sınıflar)       

Panel:

Konu     : Yönetsel Etik

Tarih     : 31 Haziran 2012

Yer         : Siirt Üniversitesi Konferans Salonu

Kurum : Siirt Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline

Hedef Kitle: Siirt Üniversitesi Akademik ve İdari Personel

Seminer:

Konu     : Problem çözme ve karar verme becerileri

Tarih     : 3 Aralık 2012

Yer         : Siirt YURT-KUR Seminer Salonu  

Kurum : YURT-KUR  İl Müdürlüğü

Hedef Kitle: Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencileri

Seminer:

Konu     : Stres ve yönetimi

Tarih     : 10 Aralık 2012

Yer         : Siirt YURT-KUR Seminer Salonu  

Kurum : YURT-KUR  İl Müdürlüğü

Hedef Kitle: Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencileri

Seminer:

Konu     : Kamusal alanda ve sosyal yaşamda davranış kuralları

Tarih     : 12 Aralık 2012

Yer         : Siirt YURT-KUR Seminer Salonu  

Kurum : YURT-KUR  İl Müdürlüğü

Hedef Kitle: Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencileri

Seminer:

Konu     : Stres ve yönetimi

Tarih     : 10 Aralık 2012

Yer         : Siirt YURT-KUR Seminer Salonu  

Kurum : YURT-KUR  İl Müdürlüğü

Hedef Kitle: Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencileri

F4. Ulusal ve Uluslararası Konferanslarda Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyelikleri

1.       Siirt Üniversitesi, Kırıkkale üniversitesi ve Southern Üniversitesinin Ortaklaşa          düzenlediği          Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik” Konulu Uluslararası     Konferans, 22-24 Mayıs          2014/Siirt Üniversitesi-Türkiye. [Konferans        Düzenleme Eş         Başkanı].

2.       Siirt Üniversitesi-EYED-Der İşbirliği ile düzenlenen9. Ulusal Eğitim Yönetimi        Kongresi”, 8-10 Mayıs 2014- Siirt. [Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı]

 

F5. Ulusal ve Uluslararası Dergi Hakemlikleri

             1. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013)

     2. Milli Eğitim Dergisi,  (2013) ve (2020).

     3. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi (2015).

     4. Educational Studies (2016).

     5. Africa Education Review  (2016).

         6-Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Dergi Editörlüğü) (2017-)

         7-Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017) 

     8. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi (2017).

     9. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018).

     10. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018).

     11. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (2018).

     12. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (2019).

     13. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2019).

     14. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi (2019).

     15. Turkish Studies-Educational Sciences (2020).

     16. Academia Eğitim araştırmaları Dergisi (2020).

 

 F6. Yurtdışı Akademik Ziyaretler ve Kurslar

1.    19 Haziran-26 Haziran 2012, Almeria Üniversitesi / İspanya. (ERASMUS)

2.    07 Ocak- 21 Şubat 2013, Portsmouth Üniversitesi / İngiltere. (YÖK 39. Madde)

F7. Yayın Teşvik ve Ödüller

1. 2008-2012 Yılları arası Siirt Üniversitesi adına yayımlanan bilimsel çalışma ve makaleler nedeniyle “Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü alınmıştır.

 

2. TÜBİTAK Akademik Yayın Teşvik Ödülü alınmıştır. (2015)

 

3. Siirt Üniversitesi adına 2015 yılında ulusal ve uluslararası alanda yayımlanan bilimsel çalışma ve makaleler nedeniyle “Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü  alınmıştır. (2015).

Güncelleme : 24.09.2020 11:39:47