Dr. Öğr. Üyesi GÜNEŞ BOLATLI
Telefon (0484) 212-1111 / 4108
Kurumsal E-Posta gunes.bolatli  siirt.edu.tr
E-Posta gunesbolatli83  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:14:46

Dr. Öğr. Üyesi GÜNEŞ BOLATLI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

ANATOMİ ANABİLİM DALI
Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

ANATOMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı Soyadı: Güneş BOLATLI

Doğum Tarihi: 1983/Söke

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu 

Derece

 

Yıllar

Lisans

Kadir Has Ünv. Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik       Yüksek Okulu (Burslu)

2001-2005

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Anatomi (Tıp) Bölümü

2010-2014

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Anatomi (Tıp) Bölümü

2014-2018


Doktora Tezi ve Danışmanı: Sternum morfolojisi ve komşu yapılar ile ilişkisi- Prof. Dr. Nadire Ünver DOĞAN

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı: Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinde os hyoideum morfolojisinin yaşa ve cinsiyete göre incelenmesi- Prof. Dr. Nadire Ünver DOĞAN

Yayınlar

Patent

1. Akıllı İnteraktif Maketler İle Aplikasyon Programından Oluşan Eğitim Seti. Fatih Taş,Güneş Bolatlı, .

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Bolatli G, Kizil H. The effect of mobile learning on student success and anxiety in teaching the genital system anatomy. Anatomical science education. Şubat, 2021.https://doi.org/10.1002/ase.2059


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Bolatli G, Ulusoy M, Koplay M, Acar M, Zararsiz İ Investigation of Renal Artery Variations with Multidetector Computed Tomography Angiography Technique. Black Sea Journal of Health Science. 1:22-25 January 2021.

2.Ulusoy M,  Bolatli G, Koplay M, Acar M, Zararsiz İ Evaluation of portal vein variations in Multidetector CT Variation of the Portal VeinPorta. JOSAM. Eylül 2020

3.Ozüdogru O, Bolatli G, Tas F. Investigation of Revers-Transcriptase Polymerase Chain Reaction Values of Patients with Covid-19 Findings in Lung Computed Tomography Results. Journal of Laboratory Technology. Vol.9, No.1, Special Edition 2020,  pp. 41 –48. DOI: 10.29238/teknolabjournal.v9i1.220.

4.Bolatli G, Unver Dogan N, Koplay M, Fazliogullari Z, Karabulut AK. Examination of The Levels of Structures in The Thorax in Multidector Computerized Tomography Images. JOSAM. 2020;4(9):784-789. DOI: 10.28982/josam.730332

5.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Fazlıoğulları Z, Kıvrak AS, Karabulut AK, Uysal II, Paksoy Y The evaluation of variations of the hyoid bone with Multidetector Computerized Tomography. Tropical Health and Medical Research. Ocak 2020.

6.Bastarcan C, Bolatlı G. History and anatomy of cesarean section. International Journal of Health Administration and Education Congress. Vol.6; Issue:1.Ocak 2020 

7.Karadeniz M, Bolatli G, Acar S, Zararsiz İ. Anatomical Variations in Foramen Transversarium. EJMI. DOI: 10.14744/ejmi.2019.15468.

8.Bolatlı G, Ulusoy M, Koplay M. Zararsız İ. Studying with Multidetector Computed Tomography Angiography Techniques of Aortic Arch Branching Variation. International Journal of Health Sciences and Research. Vol.8; Issue: 7; Haziran 2018

9.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Fazlıoğulları Z, Kıvrak AS, Karabulut AK, Uysal II, Paksoy Y. Investigation of morphology of the hyoid bone according to age and gender with Multidetector Computarized Tomography.Anatomical Science Journal. Vol.15; Issue: 1; Nisan 2019

10.Bolatli G, Ulusoy M, Koplay M, Acar M, Zararsiz İ. Investıgatıon of formatıon varıatıons of portal veın wıth multidetector computed tomography. International Journal of Research in Medical Sciences. Int J Res Med Sci. 2019 Jun;7(6):2369-2372

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

1.Bolatli G, Unver Dogan N, Koplay M, Fazliogullari Z, Karabulut AK. Evaluation of sternal morphology according to age and sex in Multidedector Computerized Tomography. Anatomy Journal. 14(1): 29-38 April 2020.

2.Taş F, Özüdoğru O, Bolatlı G. Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Negatif Olan Covid-19 Hastalarının; Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Sağlık Dergisi. 2020; 1(Covid-19 Özel): 18-32.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Bolatli G. Thoughts of Nursing Students About Anatomy Lesson. IMCIDU.17.11.202.İzmir

2.Güneş S, Bolatlı G, Taş F, Üyüklü M. Opinions of Physicians on Permanence and Efficiency of Basic Medical Sciences Education. Van International Applied Sciences Congress, 24-25 July 2020, Van, Turkey..

3.Ozüdogru O, Bolatli G, Tas F. Investigation of Revers-Transcriptase Polymerase Chain Reaction Values of Patients with Covid-19 Findings in Lung Computed Tomography Results. Online International Conference of Covid-19 (Concovid).12.06.2020.

4.Ozüdogru O, Bolatli G, Tas F. Investigation of Covid-19 Patients Negative of Computed Tomography, in Terms of Gastrointestinal Symptoms. International Conference on Covid-19 Studies.21.06.2020.

5.Üyüklü M, Taş F, Bolatlı G, Özçelik F, Üstünova S, Bulut H. Protective effect of S-Allylcysteine single exposure cold restraint stress-induced gastric injury in rats. III. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6-7 March 2020, Ankara, Turkey.

6.Bastarcan C, Bolatlı G. History and anatomy of cesarean section. International Journal of Health Administration and Education Congress.2019

6.Yildiz Ayvaz M,Yilmaz OE, Bolatli G. Ethical sensitivity of health students and affecting factors. International Health Administration and Education. 2019

7.Kızıl H, Yildiz Ayvaz M, Bolatli G, Karaca Ciftci E. Attitudes of Health Education Students About Artificial Intelligence.2.International Health Administration and Education. 2019

8.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Koplay M, Fazlıoğulları Z, Karabulut AK. Examination of the levels of structures in the thorax in multidector computerized tomography ımages. 1st İnternational Mediterranean Anatomy Congress. 6-9 Eylül 2018 Konya.

9.Ulusoy M, Petekkaya E, Bolatlı G, Acar M, Zararsız İ. The relationship between dıgıt ratio and age at menarche in female university students. 1st İnternational Mediterranean Anatomy Congress. 6-9 Eylül 2018 Konya.

10.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Koplay M, Fazlıoğulları Z, Karabulut AK. Evaluation of sternal morphology according to age and sex in Multidedector Computerized Tomography. SANAR congress 2018 Nevşehir.

11.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Fazlıoğulları Z, Koplay M, Karabulut AK. Evaluation of sternal variations with MDCT. SANAR congress 2018 Nevşehir.

12.Ulusoy M, Bolatlı G, Koplay M, Zararsiz İ. A Rare Case of Arteria Renalis Detected in Multislice Computed Tomography Angiography. XXIV ISMS İstanbul 2015.

13.Bolatlı GUlusoy M, Koplay M, Çat Z, Zararsiz İ. Studying With Multidetector Computed Tomography Angiography Techniques of Aortic Arch Branching Variation. XXIV ISMS İstanbul 2015.

14.Ulusoy M, Bolatlı G, Acar S, Zararsiz İ. Variations of Foramen Transversarium of Cervical Vertebrae. XXIV ISMS İstanbul 2015.

15.Ulusoy M, Bolatlı G, Acar M, Zararsız İ. Variations of sacrum and clinical significance. XXIV ISMS İstanbul 2015.

16.Bolatlı G, Ünver Doğan N, Kıvrak AS, Karabulut AK, Uysal II, Fazlıoğulları Z, Paksoy Y. Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinde os hyoideum morfolojisinin yaşa ve cinsiyete göre incelenmesi.15.Ulusal Anatomi Kongresi. Samsun 2013.

 

7.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Ulusoy M, Bolatlı G, Zararsız İ. Acetabulum’un Morfolojik ve Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi. ARA. Ankara 2015.

2.Bolatlı G, Ulusoy M, Zararsız İ. Os clavicula’nın morfolojik ve morfometrik değerlendirmesi. ARA. Ankara 2015.

3.Ulusoy M, Koplay M, Bolatlı G, Acar M, Zararsız İ. “Vena portanın dallanma varyasyonlarının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi” 16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11-14 Eylül, Malatya 2014.

4.Bolatlı G, Ulusoy M, Koplay M, Acar M, Zararsız İ. “Çok kesitli bilgisayarlı tomografide vena porta oluşum varyasyonlarının incelenmesi” 16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11-14 Eylül, Malatya 2014.

5.Ulusoy M, Koplay M, Bolatlı G, Acar M, Zararsız İ. “Arteria renalis varyasyonlarının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi” 16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11-14 Eylül, Malatya 2014.


 Projeler

 Sternum morfolojisi ve komşu yapılar ile ilişkisi (BAP PROJESİ), 2017.


9.    İdari Görevler

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı başkanlığı (2019-Halen)

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Senato temsilcisi (2019-Halen)


10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.    Ulusal Anatomi Derneği


12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Tıp 2 Anatomi

 

4

90

FTR Anatomi

 

4

70

Hemşirelik Anatomi

2

2

50

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

 

2

70

İlkbahar

Tıp 1 Anatomi

 

2

100

Tıp 2 Anatomi

 

4

90

FTR Anatomi

 

4

70

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

 

2

70

2015-2016

Güz

Tıp 2 Anatomi

 

4

90

FTR Anatomi

 

4

70

Hemşirelik Anatomi

2

2

50

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

 

2

70

İlkbahar

Tıp 1 Anatomi

2

2

100

Tıp 2 Anatomi

 

4

90

FTR Anatomi

 

4

70

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

 

2

70

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Hemşirelik Anatomi

2

2

40

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

2

2

40

Fizyoterapi Anatomi

3

 

40

Hemşirelik Fizyoloji

3

 

40

Beslenme Fizyoloji

3

 

40

2018-2019

Güz

Diş Hekimliği Anatomi

4

8

70

Beslenme ve Diyetetik Anatomi

2

2

45

Hemşirelik Anatomi

2

2

45

Hemşirelik Fizyoloji

3

 

45

Beslenme Fizyoloji

3

 

45

2019-2020

Güz

Hemşirelik Anatomi

2

2

320

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu

4

 

150

 


Güncelleme : 2.04.2021 15:11:45
PROJELER


VERİLEN DERSLER

YAYINLAR