Dr. Öğr. Üyesi KADİR FAİK KÜÇÜKTOPUZLU
Telefon (0484) 212-1111 / 3865-3872
Kurumsal E-Posta kadir.kucuktopuzlu  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme11.02.2022 13:49:22

Dr. Öğr. Üyesi KADİR FAİK KÜÇÜKTOPUZLU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi
         
                                                                                 
Adı Soyadı : Kadir Faik KÜÇÜKTOPUZLU
Doğum Tarihi : 24.03.1960
Unvanı                : Dr. Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Dokuz Eylül Üniversitesi 1983
Yüksek Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Doktora İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1991

Akademik Unvanlar

Doktor Dokuz Eylül Üniversitesi 1991-1992
Yardımcı Doçent Dr. Adnan Menderes Üniversitesi 1992-1997
Yardımcı Doçent Dr. Akdeniz Üniversitesi 1997-2013
Yardımcı Doçent Dr. Ahmet Yesevi Üniversitesi 2013-2016  

TEZLER 

Yüksek Lisans Tezi

“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin İşletmenin Karlılığı Üzerine Etkisi” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir, 1986.

Doktora Tezi

“Turistik Yatırımların Yoğunlaşmasına Paralel Rekreasyon İmkânlarının Geliştirilmesi Bakımından Güney Antalya Yatırım Projesi Uygulaması” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir, 1991.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Özekin, Murat., “Seyahat İşletmelerinde Elektronik Ticaret ve Fethiye Bölgesi Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama” Akdeniz Üniversitesi, 2003.

Bahar Mehmet., “Otel İşletmelerinin Ön Büro Departmanlarında Kullanılan Bilgisayar Programlarının Etkinliği ve Uygulama Sorunlarının Analizi ” Akdeniz Üniversitesi, 2003.

Gürçaylılar, Tuğba., “Seyahat Pazarında Bütünleşme Eğilimlerinin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, Antalya’da Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentaları Üzerinde Bir Araştırma’’ Akdeniz Üniversitesi, 2004.

Uğurlu, Alkan., “Rekreasyonel Amaçlı Doğa Sporlarının Turizm’de Kullanılması, Antalya Köprülü Kanyon Rafting Uygulaması’’ Akdeniz Üniversitesi, 2005.

Yılmaz, Şükrü., Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otellerde Rekreasyon Faaliyetlerinin Yönetim ve Organizasyonu” Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, 2006.

Mersinli Deniz.. “Yerel Yönetimlerde Spora Yönelik Rekreasyon Hizmetleri ve Büyükşehir Belediyelerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Değerlendirmeleri” Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, 2007.

Güney Çetinkaya., “Milli Parkların Rekreasyon Amaçlı kullanılması Antalya Thermessos Milli Parkı Örneği, Bir Model Önerisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, 2008.

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR LİSTESİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve BATAŞ İbrahim (2015). Turizmde Yeni Bir Form; Üçüncü Yaş Turizmi. Haberci Dergisi, 16(85), Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını.

KÜÇÜKTOPUZLU, Faik Kadir (2014). Temalı Parkların Turizm Sektöründeki Yeri ve Önemi. Haberci Dergisi, 12(82), Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve ÇAKIR Musa (2013). The Kazakhstan in the Process of Integration into the Global Economy and Cultural Factors of Creating Brand Awareness, International Journal of Academic Researches, ISSN: 2075-4124  DOI: 10.7813/2075-4124, 5(4), 88-92. (Thomson Reuters ve Ebsco tarafından taranan dergi) 

KÜÇÜKTOPUZLU, Faik Kadir ve Nahipbekova S. (2013). Turizmin Büyüyen Gücü:  İnanç Turizmi, Haberci Dergisi, 10(79), Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve Nahipbekova S. (2012). Turizm Sektörü ve Toplam Kalite Yönetimi, Haberci Dergisi. 8(78), 115-123, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını

YILMAZ Yaşar ve KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2012).  Sosyal Yaşamda İletişim ve Kişisel İmaj, 8(76), 384-391, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir vd. (2011). Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakati Yaratılması ve Korunması, Haberci Dergisi, 7(74), 407-417, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2010). Turizmde Tüketici Hakları, Haberci Dergisi 6(72), 317-322, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1990). Turizm ve Rekreasyon Olgusunun Geleceği, Anatolia Dergisi, Sayı 8-9

UYSAL Muzaffer, KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1985). Trends in International Tourism to Turkey. Bazaar International, 3(15).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve BATAŞ İbrahim (2015).  Kazakistan’ da Turizmin Gelişmesi ve Sorunları. Muhtar Avezov Okulları Uluslararası Konferansı, Shymkent.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir and ISAEVA Aycan (2014). Cooperation and Collaboration for Silk Road Tourism. Syhmkent International Tourism Forum, Syhmkent.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2013). Avrasya’nın Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Önemli Bir Katkı: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) İpek Yolu Programı. 2. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu,  Bakü. 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2013). Rekreasyon Faaliyetleri ve Rekreasyon Turizm İlişkileri. Kazakistan 2050 Endüstriyel ve İnovasyonel Gelişim Stratejisinin Uygulanmasında Bölgesel İmkânlar  Uluslararası Uygulamalı Bilimsel Konferans, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını, (s.136-141) Türkistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik,ÇAKIR Musa ve DAĞDELEN Osman (2013) Küreselleşme Sürecindeki Ülkelerde Marka Stratejisi Oluşturulması.11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ‘Türk Dünyasının Vizyon Arayışı’ 2013.Kongre Bildirileri Kitabı,Celalabat, Kırgızistan.411-416.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik ve ÇAKIR Musa (2012). Kazakistan’da Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. International Conference on Eurasian Economies 2012, Edt. Selahattin Sarı ve Aynura Turdalieva, Turan Universty Press. 333-337.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir vd. (2008). Lesiure Time Used of Physical Education and Sport Students, 4th International Sport Congress Book, 122-129, Antalya.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir vd. (2006). The Recreational Activity Condition and Level of Satisfaction of Individuals in Antalya City. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-6, Muğla.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2005). Üçüncü Yaş Turizmi ve Türkiye’nin Üçüncü Yaş Turizmine Yönelik Kaynaklarının Analizi. 1.Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu Kitabı,  269-280, Antalya.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1999). Sürdürülebilir Turistik Gelişmenin Sağlanmasında Alternatif Turizmin Yeri ve Önemi. 1. International Tourism Congress,  Kuşadası. 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Mesleki Otelcilik Eğitim Kitabı 1, Bölüm Adı: (Genel Turizm Bilgisi) (2005)., KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, Avrupa Birliği Yeni Fırsatlar Projesi, Editör: Serdar Tetik, Sayfa Sayısı 52.

Mesleki Otelcilik Eğitim Kitabı 2, Bölüm Adı: (Genel Turizm Bilgisi) (2005)., KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, Avrupa Birliği Yeni Fırsatlar Projesi, Editör: Nilüfer Tetik, Sayfa Sayısı 53. 

Prof. Dr. H. Zafer Doğan Anı Kitabı, Bölüm Adı: (Turistik Davranışların Turistik Alanın   Gelişme Düzeyi İle Olan İlişkisi) (1995)., KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Editör: Meral Korzay ve Bülent Himmetoğlu. 

Dünyada ve Türkiye’de Reklamcılık, Reklamın Gücü, Bölüm Adı: (İşletmeler Niçin Reklam Yaparlar?) (1988)., KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, Bilgi Yayınevi, Editör: Ali Atıf Bir ve Fermani Maviş.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2006). Alternatif Turizm ve Alternatif Turizme Yönelik Önemli Bir Kitle Standart, TSE Dergisi, 45(533), 39-46.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1994). Çevresel Etki Değerlendirme Yönteminin Turistik Yörelerin Gelişmesinde ve Denetlenmesinde Kullanımı, Ankara: Kalkınma Bankası A.Ş. Yayını 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1991). Turistik Faaliyetlerin Turizm Alanındaki Ekolojik Yapıya Etkileri. Turizm Yıllığı 1991, Ankara: Kalkınma Bankası A.Ş. Yayını 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1990). Turistik Alanlarda Kontrolsüz Gelişme ve Alanların Taşıma Kapasiteleri, Turizm Yıllığı 1988-1989. Ankara: Turizm Bankası A.Ş. Yayını 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1988). Turizm Alanlarının Plansız Gelişmesi ve Gelecekteki Sorunların Teorik Temeli, Turizm İşletmeciliği Dergisi, 1(3). 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1988). Uluslararası Hizmet Sektörü ve Hizmet Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği Dergisi, 1(2). 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1986). Animasyon İmkânlarının Konaklama İşletmelerindeki Etkinliği, Turizm Yıllığı 1986. Ankara: Turizm Bankası A.Ş. Yayını.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2005). Turizm ile Rekreasyon Faaliyetleri Arasındaki İlişkiler ve Doğa Sporlarının Turizmde Kullanılması: Antalya Köprülü Kanyon Rafting Uygulaması” Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir vd. (2005). Boş Zaman Rekreasyon İlişki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma.  Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2003). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında ÇED Sistemi ve ISO 14000 Standartlarının Değerlendirilmesi. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2002). Turizm Eğitimi Veren Yüksekokulların Staj Programlarında Eşgüdümün Sağlanması ve Çözüm Önerileri. Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayını.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve Tekin A. (2000). Turizmde Animasyon Çerçevesindeki Türk Gecelerinin Rehabilitasyonu. Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, No 2652.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1996). Otel İşletmelerinde Toplam Hizmet Kalitesi Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Haftasonu Semineri III, Nevşehir.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1996). Çevresel Etki Değerlendirme Yönteminin Turizmde Kullanımı Üzerine Hukuki ve Politik Sorumluluklar, I. Ulusal Çevre Hukuku Kongresi, Ankara.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1994). Turistik Alanlara Yönelik Planlamalar ve Makro Planlama ile Entegrasyonu. V. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1992), Türkiye’ye Olan Turistik Talebin Yapısal Analizi. III. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası. 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, (1990). Turistik Faaliyetlerin Turizm Alanındaki Ekolojik Yapıya Etkileri, I. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1989)., Konaklama Tesislerinin Yapım ve İşletilmesi Sürecinde Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Fiziksel Uygulamaların Teorik Nedenleri. Turizm Yapıları Uygulamaları Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi Yay. Haz. Z. Yenen ve F. Öztürk, İstanbul 6-7 Nisan.

Diğer Yayınlar

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2003). Turistik Ürünün Çeşitlendirilmesi ve Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları. Turistik Ürün Çeşitliliği Paneli, Akdeniz Üniversitesi. 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2002). Mesleki Etik. Taşıyıcılık Hizmeti Verenlere Yönelik Bilgilendirme Semineri, Turizm Bakanlığı Seminerleri, Antalya. 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2001).  Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi ve Analizi. Türk Turizmini Değerlendirme Semineri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1997). Türkiye’ye Yönelik Turistik Talebin Gelişimi Üzerine Sayısal Bir Değerlendirme. 1996 Türk Turizminin Değerlendirilmesi 1997’dan Beklentiler Sempozyumu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. 

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1990). Turistik Alanlarda Fiziksel Planlama ve 1990’da Güney Antalya Turizm Gelişme Projesinin Durumu. 1989 Türk Turizminin Değerlendirilmesi 1990’dan Beklentiler Sempozyumu, Aydın Ticaret Odası.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (1989). Turizmde Ulusal Gelirlerin Belirlenmesi Sorunu. 1988 Türk Turizminin Değerlendirilmesi 1989’dan Beklentiler Sempozyumu, Aydın Ticaret Odası.

Projelerde Yaptığı Görevler

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir, SEVİM Burhan ve BATAŞ İbrahim (2016 – Devam ediyor). Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Ziyaretçi Profili ve Ziyaretçi Beklentileri Belirlenmesi Projesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Finansmanında, Bütçesi 6.000 USD, Proje yöneticisi

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2016 – Devam ediyor). Ahıska Türkleri Kuddüs Cami Onarım Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı Projesi (TİKA), Bütçesi 30.000 USD, Proje Hazırlayıcılığı ve Yöneticiliği, Kazakistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2015). Törekulov Mesciti Halı Kaplama Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı Projesi (TİKA), Bütçesi 5.150 USD, Bitirilmiş Proje Hazırlayıcılığı ve Yöneticiliği, Kazakistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve Mehmet Kavaklı (2015). Aygölek Ana Okulu Türk Sınıfı  Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı Projesi  (TİKA), Bütçesi 9.971 USD, Bitirilmiş  Proje Hazırlayıcılığı ve Yönetici Yardımcılığı, Kazakistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve Eftal Şükrü Batmaz (2015). Hoca  Ahmet Yesevi Türbesi Uluslararası Tanıtım Ek Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı Projesi  (TİKA) Bütçesi 46.750 USD, Bitirilmiş Proje Hazırlayıcılığı ve Yöneticiliği, Kazakistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir (2015). Hoca  Ahmet Yesevi Türbesinin Rekreasyonel Alan Olarak Düzenlenmesi Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı (TİKA), Bütçesi  45.275 USD, Bitirilmiş  Proje Hazırlayıcılığı ve Yöneticiliği, Kazakistan.

KÜÇÜKTOPUZLU Faik Kadir ve İbrahim Bataş (2014). Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Uluslararası Tanıtım Projesi, Uluslararası Kalkınma Ajansı (TİKA), Bütçesi 70.000 USD, Bitirilmiş  Proje Hazırlayıcılığı ve Yöneticiliği, Kazakistan.

MESLEKİ SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİ PROJESİ, Koordinatör Yardımcısı, 2006 (TÜROB, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, EDEXCEL UK. ortaklığında).

KISA SÜRELİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ, Avrupa Birliği MEGEP Projesi, Proje Koordinatörü, 2005 (ALTSO, ALTİD ve Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ortaklığında).

AMACA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ, Avrupa Birliği İŞKUR Projesi, Koordinatör Yardımcısı, 2005 (AKTOB ve Akdeniz Üniversitesi  Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ortaklığında). 


İdari Görevler

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (26.6.1997-07.09.1998)

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (26.6.1997-07.09.1998 ve 01.09.2002-01.10.2005)


LİSANS DERSLERİ

Yıl   Dönem   Dersin Adı   Haftalık saati   Öğrenci Sayısı

2014-2015 Güz Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi 3+1 30
Genel Turizm 3+1 21
İşletme Yönetimi 3+1 30
Turizm Yatırım Projeleri Analizi 2+1 35
2014-2015 Bahar Seyahat Acentaları Yönetimi 2+1 35
Turizm İşletmeciliği 3+1 35
Önbüro Yönetimi 3+1 30
Rekreasyon Yönetimi 3+1 21
2015-2016 Güz Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi 3+1 33
Genel Turizm 3+1 40
İşletme Yönetimi 3+1 40
Turizm Yatırım Projeleri Analizi 2+1 35
2015-2016 Bahar Seyahat Acentaları Yönetimi 2+1 33
Turizm İşletmeciliği 3+1 35
Önbüro Yönetimi 3+1 40
Rekreasyon Yönetimi 3+1 40

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati    Öğrenci Sayısı

2014-2015 Güz İşletme Yönetimi 3+0 10
2014-2015 Bahar Yönetim ve Organizasyon 2+0   8
2015-2016 Güz İşletme Yönetimi 3+0 12
2015-2016 Bahar Yönetim ve Organizasyon 2+0 10

Yurtdışı Deneyim 

2008 Varşova Pzinski Spor Akademia’da Erasmus Programı Kapsamında Recreation and Tourism konulu seminerleri sundum (Mayıs, 2008).  

2008-2009 Eğitim Dönemi SRH OTA Akademi Berlin’de Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundum ve International Management ile Research of International Tourism konulu yüksek lisans derslerini verdim (2008 Eylül-2009 Mayıs).

2010-2013, Eğitim Öğretim yıllarında Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım.

2013-2016 Eğitim Öğretim yıllarında Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptım.
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                       

Güncelleme : 21.09.2018 13:15:05