Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Telefon / 2819
Kurumsal E-Posta muhammetalikara  siirt.edu.tr
E-Posta ali_kara1978  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:15:59

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ KARA

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı
Arıcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı
Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammet Ali KARA

2. Doğum Tarihi          : 21.03.1978

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Zootekni Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 2001

Y. Lisans

Hayvan Besleme ve Beslenme Hast.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 2005

Doktora

Zootekni

Selçuk Üniversitesi

 2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.09.2013

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 Yüksek Lisans Tezleri

1.       Fadhl Fariq, Barzan (2017). Effects of Dıfferent Vegetable Oıls And Anımal Fat On Permance And Carcass Traıts Of Broıler Chıcks

2.       Al-Jaf Hardi Ahmed Karim (2017). Impact Of Enzymes Supplementatıon On Permance Of Broıler Chıckens Fed In Dıets Contaınıng Corn And Wheat

3.       Warmazyar Mohammed M.Rasheed Hameed (2017). Effect of Dietary Supplementation with Different Levels of L-Carnitine on Productive and Economic Permance of Broiler Chickens

4.       Ahmed Nma Hassan Ahmed (2017). Effect Of Dıetary Supplementatıon Wıth Dıfferent Levels Of Creatıne Monohydrate On Productıve And Carcass Permance Of Broıler Chıckens

Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     Al-Jaff, H. A. K., Kara, M.A., Rashid, S. A., 2018. Impact of Enzymes Supplementation (α- Amylase and Xylanase) in Diets Contains Corn and Wheat on Performance of                        Broiler Chickens. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 43-53. IRAK.

       Ahmed, N.H., Rashid, S.A., Kara, M.A., 2018. Effect of Dıetary Supplementatıon wıth Dıfferent

Levels of Creatıne Monohydrate on Productıve and Carcass Performance of Broıler chicks. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 283-290. IRAK.


Al-Jaff, B. F. F., Kara, M.A., Saeed, R.B., 2018. Effects of Different Vegetable Oils and Animal     Fat on Performance of Broiler Chicks. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 407-416. IRAK.


 Warmazyar, M. M. R. H., Kara, M.A., Kirküki, S. M. S., 2018. Effect of Dietary Supplementation with Different Levels of L-Carnitine on Productive and Economic Performance of Broiler Chickens. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXI, Number 1. P: 87-96. Bucharest, Romania.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yılmaz A, Kara MA. 2019. Dünyada ve Türkiye’de manda yetiştiriciliği ve geleceği. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran, Siirt.

Kara, M.A., Bahtiyarca, Y., 2019. Effects of Different Levels Of Manganese and Boron Containing Diets on Reproductive Performance in Breeding Quails. Ispec International Conference on Agriculture and Rural Development-II. 27-29 Semptember 2019. Kiev, Ukraine.

Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Turan, N., Kara, M.A., 2018. Evaluation of Some Common Chickling (Lathyrus sativus L.) Genotypes in Terms of Hay Quality and Some Mineral Contents. İnternational Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Science and Thechnologies. 2-5 April. Çeşme-İzmir, Turkey.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Doğal fitobiyotik bileşiklerin etlikpiliç rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanım olanakları. UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1485-1491

 Bahtiyarca,Y., Kara, M.A., ve Koçbeker, V.D., 2011. Yemlerin besin maddesi muhtevasındakivaryasyonun azaltılması ve rasyon formülasyonundaki önemi. . UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1493-1502.

 Bahtiyarca,Y., Uyaner, M., Konca, Y., Kocbeker, V.D., and Kara, M.A., 2011. Effect ofvarious boron sources on bone biomechanical traits in two commercial strains oflaying hens during phase two. 17. Int. Symp. on Boron, Borides and Related Materials,11-17 sempt., İSTANBUL. p: 324. (Abst. No: 239-0)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yılmaz A, Kara MA. 2019. Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3): 356-363.

 Kolaş,A., Kocbeker, V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2013. Genç japon bıldırcınlarında organik çinko kaynaklarının performans ve kemik mineralizasyonuna etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Derg. 6 (1): 178-182.

Deniz, S.,Akdeniz, H., Avcı, M., ve Kara, M.A,. 2005. Farklı devrelerde biçilen korunganın verim potansiyeli ile sindirilebilirlik ve enerji düzeylerinin invivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4: 47-55.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2012. Süt sığır işletmelerinin potansiyel gelirini artırmada bir yol: erkek buzağılardan et üretimi. 10. Ulusal TarımEkonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7 Eylül, KONYA. Cilt 2, s:686-693

 Bahtiyarca, Y., Kocbeker, V.D., ve Kara, M.A., 2012. Küçük süt sığır işletmelerinde verimlilik ve kârlılığın artırılmayolları. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7Eylül, KONYA. Cilt 2, s:737-745.

 Göçmen,R., Gürbüz, E., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2011 Enerji seviyesi farklımısır-soya küspesine dayalı yumurta tavuk rasyonlarına karma enzim ilavesinin performans, nişastanın sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi. 7. UlusalZootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:195.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Rasyonda kullanılan dane yem tipionların seviyesi ve enzim ilavesinin japon bıldırcınlarında besi performansınaetkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:202.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2010. Fitojenik bileşiklerin yumurta tavuk rasyonlarında kullanım potansiyeli. E.Ü. Seyrani Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Der. Kümes Hayvanları Kong.’2010. 7-9 Ekim, KAYSERİ, s:25

Projeler

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi, TAGEM, 2015- devamediyor…

İdariGörevler

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Hayvan Besleme Üreme İlişkileri

3

0

3

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

 

 

3

İlkbahar

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

5

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

1

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

6

 

2017-2018

Güz

Hayvan besleme üreme ilişkileri

3

0

1

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

3

0

1

İlkbahar

Yemler bilgisi ve teknolojisi

3

2

1

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

4

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

3

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

7

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


Güncelleme : 13.07.2020 16:05:11
Yayınlar ve Projeler

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 Yüksek Lisans Tezleri

1.       Fadhl Fariq, Barzan (2017). Effects of Dıfferent Vegetable Oıls And Anımal Fat On Permance And Carcass Traıts Of Broıler Chıcks

2.       Al-Jaf Hardi Ahmed Karim (2017). Impact Of Enzymes Supplementatıon On Permance Of Broıler Chıckens Fed In Dıets Contaınıng Corn And Wheat

3.       Warmazyar Mohammed M.Rasheed Hameed (2017). Effect of Dietary Supplementation with Different Levels of L-Carnitine on Productive and Economic Permance of Broiler Chickens

4.       Ahmed Nma Hassan Ahmed (2017). Effect Of Dıetary Supplementatıon Wıth Dıfferent Levels Of Creatıne Monohydrate On Productıve And Carcass Permance Of Broıler Chıckens

Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     Al-Jaff, H. A. K., Kara, M.A., Rashid, S. A., 2018. Impact of Enzymes Supplementation (α- Amylase and Xylanase) in Diets Contains Corn and Wheat on Performance of                        Broiler Chickens. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 43-53. IRAK.

       Ahmed, N.H., Rashid, S.A., Kara, M.A., 2018. Effect of Dıetary Supplementatıon wıth Dıfferent

Levels of Creatıne Monohydrate on Productıve and Carcass Performance of Broıler chicks. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 283-290. IRAK.


Al-Jaff, B. F. F., Kara, M.A., Saeed, R.B., 2018. Effects of Different Vegetable Oils and Animal     Fat on Performance of Broiler Chicks. JZS Special Issue, 2ndInt. Conference of Agricultural Sciences. P: 407-416. IRAK.


 Warmazyar, M. M. R. H., Kara, M.A., Kirküki, S. M. S., 2018. Effect of Dietary Supplementation with Different Levels of L-Carnitine on Productive and Economic Performance of Broiler Chickens. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXI, Number 1. P: 87-96. Bucharest, Romania.

Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Doğal fitobiyotik bileşiklerin etlikpiliç rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanım olanakları. UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1485-1491

 Bahtiyarca,Y., Kara, M.A., ve Koçbeker, V.D., 2011. Yemlerin besin maddesi muhtevasındakivaryasyonun azaltılması ve rasyon formülasyonundaki önemi. . UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1493-1502.

 Bahtiyarca,Y., Uyaner, M., Konca, Y., Kocbeker, V.D., and Kara, M.A., 2011. Effect ofvarious boron sources on bone biomechanical traits in two commercial strains oflaying hens during phase two. 17. Int. Symp. on Boron, Borides and Related Materials,11-17 sempt., İSTANBUL. p: 324. (Abst. No: 239-0)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Kolaş,A., Kocbeker, V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2013. Genç japon bıldırcınlarında organik çinko kaynaklarının performans ve kemik mineralizasyonuna etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Derg. 6 (1): 178-182.

Deniz, S.,Akdeniz, H., Avcı, M., ve Kara, M.A,. 2005. Farklı devrelerde biçilen korunganın verim potansiyeli ile sindirilebilirlik ve enerji düzeylerinin invivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4: 47-55.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2012. Süt sığır işletmelerinin potansiyel gelirini artırmada bir yol: erkek buzağılardan et üretimi. 10. Ulusal TarımEkonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7 Eylül, KONYA. Cilt 2, s:686-693

 Bahtiyarca, Y., Kocbeker, V.D., ve Kara, M.A., 2012. Küçük süt sığır işletmelerinde verimlilik ve kârlılığın artırılmayolları. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7Eylül, KONYA. Cilt 2, s:737-745.

 Göçmen,R., Gürbüz, E., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2011 Enerji seviyesi farklımısır-soya küspesine dayalı yumurta tavuk rasyonlarına karma enzim ilavesinin performans, nişastanın sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi. 7. UlusalZootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:195.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Rasyonda kullanılan dane yem tipionların seviyesi ve enzim ilavesinin japon bıldırcınlarında besi performansınaetkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:202.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2010. Fitojenik bileşiklerin yumurta tavuk rasyonlarında kullanım potansiyeli. E.Ü. Seyrani Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Der. Kümes Hayvanları Kong.’2010. 7-9 Ekim, KAYSERİ, s:25

Projeler

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi, TAGEM, 2015- devamediyor…

İdariGörevler

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Hayvan Besleme Üreme İlişkileri

3

0

3

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

 

 

3

İlkbahar

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

5

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

1

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

6

 

2017-2018

Güz

Hayvan besleme üreme ilişkileri

3

0

1

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

3

0

1

İlkbahar

Yemler bilgisi ve teknolojisi

3

2

1

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

4

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

3

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

7

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.