Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4075
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:16:32

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı

Hemşirelik Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Simla ADAGİDE

2. Doğum Tarihi          : 19.01.1975

3. Unvanı                    : Yardımcı Doçent

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Psikiyatri Hemşireliği

Erciyes Üniversitesi

2008

Doktora

Psikiyatri Hemşireliği

Erciyes Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 31.12.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Adagide S, Eğlence R, Kaçmaz E. Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011; 1: 18-29

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Adagide S, Eğlence R, Şimşek N. Hipertansiyon Tanısı Alan 65 Yaş Üstü Bireylerin Depresyon Belirtilerinin İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, ss 396, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

2.       Adagide S, Eğlence R, Şimşek N. Hipertansiyon Tanısı Alan 65 Yaş Üstü Bireylerin Öfke İfade Tarzının İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, ss 397, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

3.       Eğlence R, Demirel AS. Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon Belirtilerinin Yaygınlığı ve Öfke İfade Tarzının İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, ss 407, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

4.       Adagide S, Kolutek R. Fiziksel Egzersiz ve Depresyon. II. Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kongresi ss 29, 30 Ekim-01 Kasım 2013, Antalya (Sözel Bildiri)

5.       Adagide S, Eğlence R, Kızılırmak A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruh Hastalarına ve Hastalıklarına İlişkin Görüşleri, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, ss 175, 19-21 Nisan 2013, Konya (Sözel Bildiri)

6.       Küçükakça G, Adagide S, Kolutek R.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencilerinin Solunum Yolu Sekresyonlarının Aspirasyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ss 198, 10-12 Eylül, Erzurum (Poster Bildiri)

7.       Adagide S. Depresyon tanısı alan bireylerde fiziksel egzersizin depresif belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, 20-22 Kasım 2015, 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1.       Kadınların Karar Verme Mekanizmalarına Katılımlarının Sağlanması. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi. (Avrupa Birliği Programı) Nevşehir İli Sivil Toplum Güçlendirme Derneği Kasım 2006- Temmuz 2007 Nevşehir Proje Koordinatörü

2.       Nevşehir İl Merkezinde Yaşayan Kadın Ve Erkeklerin Cinsiyet Eşitsizliğinden Kaynaklanan Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Araştırma Sonuç Raporu Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Sabancı Vakfı Hibe Programı Nevşehir Üniversitesi Ağustos 2009-Ağustos 2010 Nevşehir Proje Koordinatörü

3.       Ekonomik Şiddet Konusunda Farkındalık Yaratma, Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Sabancı Vakfı Hibe Programı, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği, Ekim 2013-Haziran 2014. Aydın (Proje hazırlanma ve yürütülme sürecinde danışmanlık)

4.       Lavanta Kadın Kooperatifi T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Aralık 2013 - Aralık 2014 Aydın (Proje hazırlanma ve yürütülme sürecinde danışmanlık)

5.       DİKA IBM SPSS Eğitimi

6.       DİKA Siirt Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Eğitimi

9.İdari Görevler

            1.   Bölüm Başkanı

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

10

104

Psikoloji

3

-

42

Tıbbi Terminoloji

2

-

41

İlkbahar

Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.

6

10

98

Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler

2

-

150

İlkyardım

3

-

20

 

2017-2018

Güz

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.

6

10

74

Tıbbi Terminoloji

 

2

-

42

Psikoloji

 

3

-

69

İlkbahar

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.

 

6

10

72

Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler

2

-

92

Sağlık Sosyolojisi

2

-

64

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45