Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3200
Kurumsal E-Posta v.tutal  siirt.edu.tr
E-Posta v.tutal  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme24.01.2018 13:05:14

Dr. Öğr. Üyesi VAROL TUTAL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 


 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

İnönü Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı

İnönü Üniversitesi

2005

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı

İnönü Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 23.03.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

Kerkez F.I, Tutal V., Akcinar F. (2013). Malnutrition / Obesity Prevalence In Children Between The Ages 3 And 6 And Mor - Child Bmi Relation. International Journal of Academic Research. International Journal of Academic Research, 5 (5): 211-214, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/A.30.

Kerkez F.I, Tutal V., Akcinar F. (2013). Factors limiting physical activity and leading to obesity in kindergartens. International Journal of Academic Research Part A; 2013; 5(6), 9-16. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-6/A.2.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Arslan, C. Güllü, M. Tutal, V. (2010). Spor Yapan ve Spor Yapmayan İlköğretim Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 2, 2011

Kerkez,F,Tutal,V.Akçınar,F.(2013). Okul Öncesi Dönemde Beden İmajı Algısı ve Beden Memnuniyetsizliği Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2013, 24(3), 234,244

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Arslan, C. Güllü,M. Tutal,V.(2010). Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Öğretmenlerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya

Tutal,V.Dündar,A.Güllü,M.Arslan,C.(2012) İlköğretim Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Serbest Zaman Alışkınlıkları 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs,2 Haziran,Ankara

Arslan,C.Tutal,V.Güllü,M.Akçınar,F.(2012) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs,2 Haziran,Ankara

Kerkez,F.Tutal,V.Akçınar,F.(2012) Okul Öncesi Kurumlarda Sağlıklı Büyüme İçin Hareket ve Fiziksel Aktiviteyi Sınırlayan Faktörler: Öğretmen Görüşleri . Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs,2 Haziran,Ankara

Kerkez,F.Akçınar,F.Tutal,V.(2012) Anaokulunda Çocukların Fiziksel Aktivitelere Katılımına Ailenin Etkisi

              Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs,2 Haziran,Ankara

Tutal,V.Dündar,A.Güllü,M.Arslan,C.(2012)Spor Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs,2 Haziran,Ankara

Kerkez.F.Tutal,V.Akçınar,F..(2012) 3-6 Yaş Türk Kız Çocuklarında Beden İmajı Algısı ve Beden Memnuniyetsizliği 12. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012,Denizli

Kerkez.F.Tutal,V.Akçınar,F..(2012) Okul Öncesi Kurumlarda Fiziksel Aktivite Konusunda Ailelerin Endişeleri 12. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012,Denizli

Kerkez.F.Tutal,V.(2014) “Obesogenic environment in school age children – Importance of mor”

             Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu 4-5 Eylül 2014, Ankara

 Kerkez.F.Tutal,V.(2014) “Examination of mors’ awareness level about weight of ir children” Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu 4-5 Eylül 2014, Ankara

Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) “Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Analyzing The Attitudes of School Administrators towards Physical Education Lesson in terms of Some Variables 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi-Analyzing Attitudes of School Administrators towards Physical Education Lesson 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

Tutal.V, Efe.M.(2015) “ Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Öğretmenine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”

             Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 10-13 ylül 2015,Çanakkale

Tutal.V, Efe.M.(2015) “ Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 10-13 ylül 2015,Çanakkale

Tutal.V, Efe.M.(2016) “ Devlet ve Özel Anaokullarında Hareket Etkinliği Programının Uygulanabilirlilliği İle İlgili Okul Yöneticilerinin Rolü“The Role of School Administrators State and Private Nursery School Program Regarding Aplicibility of Motion Events” 14. Uluslararası Spor Bilimleri  Kongresi 1-4 Kasım 2016,Antalya

Tutal.V, Efe.M.(2016) İlkokulda Okuyan Öğrencilerin ve Velilerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi ile İlgili Görüşleri“Read Opinions of Primary School Students and Parents about Game and Physical Activities Courses”14. Uluslararası Spor Bilimleri  Kongresi 1-4 Kasım 2016,Antalya

Tutal.V, Efe.M.(2017) Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Siirt Örneği) “Analyzing The Attitudes Of School Administrators Towards Physical Education And Sports Lesson (Siirt Example)

             ”15. Uluslararası Spor Bilimleri  Kongresi 15-18 Kasım 2017,Antalya

Tutal.V, Efe.M.(2016) Üniversite Okul Takımlarında Oynayan Öğrenciler ile Oynamayan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi “ANALYZING COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS WHO PARTICIPATE UNIVERSITY SCHOOL TEAMS AND STUDENTS WHO DON’T15. Uluslararası Spor Bilimleri  Kongresi 15-18 Kasım 2017,Antalya

Arslan, C. Güllü, M. Tutal, V.Güllü, M. (2010). Spor Yapan ve Spor Yapmayan İlköğretim Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1.Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, 19-21 Nisan 2010, Lefkoşe/KKTC

Arslan, C. Güllü, M. Doğan, A.Tutal.V,(2011). Tarihi Süreç İçerisinde Toplumlarin Oyun Kültüründe Bir Oyun Araci Olarak Geliştirilen Top Materyalleri:  Futbolun Ortaya Çikmasina Ve Gelişmesine Yaptiği Etki. 7. Uluslararası Futbol Bilim Kongresi, Nagoya/Japonya,2011

Güllü, M. Arslan, C. Tutal, V. İlköğretim Öğrenci Velileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 11 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010,  Antalya.

Kerkez.F.Tutal,V.Akçınar,F.Aksay,E.(2012) 5-6 Yaş Çocuklarda Fotoğraf Adlandırma Yöntemi İle Sportif Genel Bilgi Kazanımının Araştırılması 12. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012,Denizli

Kerkez.F.Tutal,V.Akçınar,F.(2012) 3-6 Yaş Çocuklarda Zayıflık/Obezite Prevalansı ve Anne-Çocuk BKİ İlişkisi 12. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012,Denizli

Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) “Okul Yöneticileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi”

             “Developing an Attitude Scale in Physical Education Lesson School Administrators 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            Arslan, C. Güllü, M. Tutal V.. (2010). Görme Engelliler ve Fiziksel Aktivite 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 21-23 Ekim, Gaziantep

 

Arslan,C. Tutal, V. Akyol, B.Akçınar,F.Dündar, A. (2011). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Vücut Algılarının, Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Depresyon Durumlarının Bazı Değişkenlere göre İncelenmesi 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

 

8.Projeler

 

09-11/06/2011

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Uluslararası İlham Projesi 1. Çalıştayı/Ankara

15-19/08/ 2011

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Uluslararası İlham Projesi 2. Çalıştayı/Ankara

03-07/10/2011

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Uluslararası İlham Projesi 3. Çalıştayı/Antalya

29-30/10/2011

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Uluslararası İlham Projesi 4. Çalıştayı/Ankara

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü  (11.09.2017 devam ediyor)

            2.  Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı  2016  devam ediyor

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği

            2. Siirt Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği

 

11.Ödüller

           

7-9/11/2014

13th İnternational Sport Sciences Congre, Konya Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı Poster Çalışması 2.ligi (“Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, “Analyzing The Attitudes of School Administrators towards Physical Education Lesson in terms of Some Variables”)

       1994

Türkiye Gap Radyosu Programınca Düzenlenen Bölgemizde Yılın Sporcusu Yarışması Şampiyonu(Yılın Sporcusu Ödülü)

 

    2012

Başarı Belgesi / Malatya Valiliği

 

08/09/2010

MEB Teşekkür Belgesi /  Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü

 

17/06/2009

MEB Takdir Belgesi /  Malatya Valiliği

 

28/07/2008

MEB Teşekkür Belgesi /  Milli Eğitim Müdürlüğü

 

24/06/2008

MEB Takdir Belgesi /  Malatya Valiliği

 

30/05/2007

MEB Takdir Belgesi /  Malatya Valiliği

 

17/05/2004

MEB Teşekkür Belgesi / Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü

 

18/05/2001

MEB Teşekkür Belgesi/Malatya Valiliği

 

23/04/2000

MEB Teşekkür Belgesi / Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

 

2

0

82

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri-I

2

2

84

Güz

Psikomotor Gelişim

3

0

 

Güz

Taekwondo

2

2

16

Güz

 

 

 

 

Güz

Ritim Eğitimi ve Dans

2

0

22

Güz

Genel Jimnastik

1

2

68

İlkbahar

Özel Eğitim

 

2

0

65

İlkbahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

65

İlkbahar

Eğitsel Oyunlar

1

2

65

İlkbahar

Özel Öğretim yöntemleri II

 

2

2

65

İlkbahar

Etkili İletişim Becerileri

3

0

65

İlkbahar

Okul Deneyimi

1

 

7

 

İlkbahar

Sağlık Bilgisi

1

2

50

İlkbahar

Atletizm

 

 

25

İlkbahar

Ritim Eğitimi ve Dans

2

0

16

İlkbahar

Sporda Yönetim ve Organizasyon

3

0

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

 

2

0

82

Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

93

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri-I

2

2

84

Güz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

64

Güz

Özel Eğitim

3

0

46

Güz

Gelneksel Sporlar

3

0

21

Güz

Ritim Eğitimi ve Dans

2

0

22

Güz

Genel Jimnastik

1

2

68

Güz

Spor ve Medya

2

2

22

İlkbahar

Doğa Sporları

 

1

2

          60

İlkbahar

Atletizm

 

2

2

          50

İlkbahar

Sporda Öğretim Yöntemleri

 

3

0

           50

İlkbahar

Özel Eğitim

 

2

0

            65

İlkbahar

Spor Felsefesi Ve Olimpizm

 

3

0

           22

İlkbahar

İletişim Ve Halkla İlişkiler

3

0

         50

İlkbahar

Özel Öğretim yöntemleri II

 

2

2

          65

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 28.02.2018 15:55:54