Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler
Telefon (0484) 212-1111 / 4020
Kurumsal E-Posta b.varol  siirt.edu.tr
E-Posta bedirhan.varol  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:11:47

Öğr. Gör. BEDRETTİN VAROL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Bedrettin VAROL

2. Doğum Tarihi          : 20.11.1985

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi – Ankara

2012

Y. Lisans

Sosyal Hizmet Uygulama ve Politikaları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ankara

2017

Doktora

Sosyal Hizmet

Yalova Üniversitesi

Devam Ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.  Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli. 

 

            2.   Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli. 

 

            3.   Varol, B. , & Aktu, Y. (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır. 

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154. (Ulusal Dergi, ULAKBİM)

           

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   Yıldız, D. , & İnan, A. , & Varol, B. , & Akdağ, D.C. (2017). Madde Bağımlılığı Riski Taşıyan Üniversite Öğrencilerinde Risk Azaltmaya Psikodramanın Etkisi. 11. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (23-26 Kasım), Antalya.

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.  Erasmus Birim Koordinatörü

            2.   Eruh MYO Müdür Yardımcısı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz Ön Lisans dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Güz

 

EĞİTİMDE ARAÇ VE GELİŞTİRME

2

 

35

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

3

 

30

YARATICI DRAMA

 

 

 

SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET- I

3

 

52

SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

3

 

52

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET

 

 

52

 

 

İlkbahar

SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET-II

3

 

54

TIBBİ SOSYAL HİZMET

3

 

54

SOSYAL HİZMET KURAMLARI

4

 

59

SOSYAL HİZMET MEVZUATI

 

3

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

Güz

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

3

 

64

YARATICI DRAMA

3

 

64

SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET- I

3

 

41

SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

3

 

41

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET

 

3

 

41

 

 

 

 

İlkbahar

 

SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET-II

3

 

41

TIBBİ SOSYAL HİZMET

3

 

41

SOSYAL HİZMET KURAMLARI

4

 

37

SOSYAL HİZMET MEVZUATI

3

 

37

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45