İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4421
Kurumsal E-Posta meralozhan  siirt.edu.tr
E-Posta ozhan.meral  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:08:06

Prof.Dr. MERAL ÖZHAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı                     : Meral Özhan

2. Doğum Tarihi               : 18.01.1952

3. Unvanı                           : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu       :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

     Lisans

İktisat ve Maliye

Ankara Üniversitesi (SBF)

1973

     Y. Lisans

İktisat

Ankara Üniversitesi

1982

     Doktora

İktisat

Ankara Üniversitesi

1986

Maliye Bakanlığı HAZMİİT` de uzman memur 1973-1978

 

5. Akademik Görevler

 

Görev Ünvanı

Bölüm

Üniversite

Yıl

Arş. Gör.

İktisat

Gazi Üniversitesi

1978-1989

Yardımcı Doçent

İktisat Politikası

Hacettepe Üniversitesi

1989-1995

Doçent

İktisat Politikası

Hacettepe Üniversitesi

1996 -2018

Profesör

Maliye ABD

Siirt Üniversitesi

2018 +

Doçent unvanını aldığı tarih: Ekim, 1996 (Yer: Ankara Üniversitesi)

 

6. Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Mehmet E. Ersunan, “Gümrük Birliği Çerçevesinde Otomotiv Sanayinde Rekabet”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

2. Çiçek Abdik, “ Çayın Türk Ekonomisindeki Yeri Sorunlar ve Öneriler”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

3. Tarık Sönmez, “Sanayileşmenin Finansmanında Kalkınma ve Yatırım Bankacılığının Rolü ve İştirak Politikaları Açısından Türkiye Uygulaması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

4. Ayça Dumrul, “Türk İmalat Sanayinde Dış Ticarete Göre Düzeltilmiş Yoğunlaşma Oranları”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

5. Mithat Kup, “Ömür Boyu Maliyetlendirme ve Savunma Tedarik Projelerindeki Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

6. Bülent Gökdemir, “ Şebeke Suyu Sektöründe Serbestleşme Regülasyon ve Rekabet: Türkiye için Politika Önerisi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

6.2 Doktora Tezleri

 

“Doğal Gaz Piyasası İktisadi Etkileri, Türkiye Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (devam).

         

7. Yayınlar

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Adapting WIOD Tables to National IO Tables for Turkey”, International Journal of Social Sciences and Education Research 1(1), 2015.

 

7.2 Uluslararası bilimsel konferanslarda/toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

“An Interindustry Macroeconomic Model for Turkey, Using G7”, 24th Inforum World Conference, 26th August-6th September, 2016, Osnabrück, Germany. (Co-author: G. Ozhan).

 

 “A Macroeconomic Model: G7 Software Demonstration with US and Turkey`s Data”, 1st Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), Yıldız Technical University, Istanbul, 21-23 May, 2015.

“Trade Potentials Between Turkey and Central Asian Countries: A Simple Application of Gravity Model”. 17th Inforum World Conference, 7-12 September, 2009. Jurmala, Latvia. (Co-author: G. Özhan).

 

“How to Think of TRNC Growth Prospects with a Glance at Central Asian Countries”,  The International Conference on Central Asia and North Cyprus Relations Perspectives in Political, Economic, and Strategic Issues,  20-21 November, 2008, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. (Co-author, G. Özhan).

 

“TinyNorthCyprus First Steps to Building an Inforum Model (a New Test)”. 16th Inforum World Conference, 1-7 September, 2008, North Cyprus (Coauthors: P. Salmon, G. Özhan).

 

“Input-Output Analysis for Regional Planning in Turkey: Samsun 2004-2023”. 13th Inforum World Conference, 3-9 September, 2005, Huanshan, China. (Co-author: G. Özhan).

 

“A Regional Social Accounting Matrix in Turkey: Samsun 2000”. 12th Inforum World Conference, 5-11 September, 2004, Ascea, Italy. (Co-author: G. Özhan).

 

“Regional Planning in Turkey, Eastern Anatolian Project (DAP) 2000 – 2020”. 10th Inforum World Conference, July 28 – August 3, 2002, Universty of Maryland, USA. (Co-author: G. Özhan).

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplarda ve dergilerde bölümler

 

“Analyzing the Inflationary Effects of Exogenous Price Adjustments in Energy Markets Using Input-Output Model: The Case of Turkey”. Paper presented at the 25th Inforum World Conference 28 August - 2 September, 2017, Riga, Latvia. (Applied Macroeconomic Multisectoral Modeling Scientific Monoggraph, 2018). ISBN 978-9934-22-072-2

 

“Estimating Behavioral Equations in Turina”, in Meade, Douglas S. Mead (ed.), In Quest of the Craft:Economic Modeling for the 21st Century, Firenze University Press, 2015. ISBN:978-88-6655-819-4.

 

“The Growth Performance and the Sources of Growth in the Turkish Economy (1990 -2015)”, ICoSReSSE, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 14-16 October, 2016, Antalya, Turkey.

 

“The Conversion and Adjustment of National IO Table Series from WIOD: The Case of Turkey”, in Baranov, A., Suslov, V. eds., Development of Macro and Interindustrial Methods of Economic Analysis, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Economic and Industrial Engineering, Novosbirsk State University, Russia, 2014.  ISBN: 978-5-89665-273-1 (Co-authors: Y. Wang, G. Ozhan)

   

“The Simulation of Household Consumption of TURINA – TURkey’s INterindustry Analysis Model”, in Mullins, D., Vilijoen, J., Leewner, H. eds.,  Interindustry-Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Conningarth Consulting Economists, Pretoria, South Africa, 2011. ISBN: 978-0-620-53149-8. (Co-authors: Y. Wang, G. Özhan).

 

“A Macroeconomic Model for North Cyprus, MMNC”, in D., Viljoen, J., Leewner, H. eds.,  Interindustry-Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Conningarth Consulting Economists, Pretoria, South Africa, 2011. ISBN: 978-0-620-53149-8. (Co-authors: Y. Wang, G. Özhan).


“Data Preparation and Preliminary Trails with TURINA TURkey’s INterindustry Analysis Model”, in Hasegawa, T. et al. (eds.), Interindustry based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Institute for International Trade and Investment (ITI), 2011. Tokyo, Japan. (Co-authors: Y. Wang, G. Özhan).

 

“TinyTurk, A Tiny Model Based on Turkish Data, First Steps to Building an Inforum Model”, in Grassini, M. and Bardazzi, R. (eds), Energy Policy and International Competitiveness, Firenze University Press, 2009.  (Co-author: P. Salmon, G. Özhan).

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Sanayide Yoğunlaşma Nedenleri ve Etkileri Türk İmalat Sanayinde bir Uygulama”, İktisat Dergisi, 1989, İstanbul.


 “Avrupa Topluluğu Sanayi Yapısı ve Türk İmalat Sanayi”, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), 1994, Ankara.


“Tekelleşmenin Neresindeyiz ”, ASOMEDYA, Ankara Sanayi Odası (ASO), 1995.


 “1998 Verileriyle Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma–Karlılık ve Verimlilik İlişkisi“, HÜİİBF Dergisi, 1996, Ankara.

 

7.5 Ulusal bilimsel konferanslarda/toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

“Sanayi Yoğunlaşması”, TMMOB Sanayi Kongresi Bildirileri, İstanbul, 2000.


 Sanayileşme Perspektifi Açısından GAP’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı”, III. GAP ve Sanayi Kongresi (ortak yazarlı) 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır.

  

7.6 Diğer yayınlar

 

Endüstriyel Organizasyon,  Kitap 72, 2017, Ankara. ISBN: 978-605-2353-38-7.

Not: Ders kitabı, 342 sayfa. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından “Ulusal Kitap” olarak kabul edilmiştir.

 

8. Projects directed/participated 

 

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, (Sanayileşme Bölümü), DOLSAR, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2007.

 

DAP Doğu Anadolu Projesi Büyüme Senaryoları 2001-2020 ( Ortak yazarlı), Devlet Planlama Teşkilatı, 2001.

 

9. İdari görevler

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, 1999-2000.

Dekan (V) İİBF, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), KKTC 2007-2008.

Ekonomi Bölüm Başkanı, LAÜ, KKTC, 2008–2011.

Üniversite Senato Üyesi, LAÜ, KKTC, 2008–2011.

 

10. Üyelikler


INFORUM, University of Maryland, College Park, USA. (1994 – devam).

 

11. Burslar ve ödüller


Maliye Bakanlığı Bursu: ÖSS’de üst derece başarı puanıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girenler için. (Dört yıl: 1969-1973).

 

12. Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

EKO131 İktisada Giriş I

EKO131 İktisada Giriş II

ECO 135 Introduction to Economics I

ECO136 Introduction to Economics II

EKO115 Genel İktisat

EKO313 Endüstriyel Organizasyon

EKO633 Rekabet Politikaları ve Regülasyon (Yüksek Lisans)

ECO636 Industrial Economics (Yüksek Lisans)

EKO664 Endüstriyel Ekonomi (Yüksek Lisans)

 

13. Araştırma Faaliyetleri

 

ABD Maryland Üniversitesi`nde 1967’de Profesör Clopper Almon tarafından kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olarak kurulan INFORUM’un (INterindustry FORecasting Project at University of Maryland), Türkiye ortağı olan TURINA (Turkey’s Interindustry Analysis Model) model grubunun bir üyesiyim. Interdyme (Interındustry Dynamic Macroeconomic Forecasting Tool) olarak bilinen INFORUM model sistemlerinin en önemli yanı Input-Output (IO) tablosuna dayalı çok sektörlü dinamik makroekonomik analiz ve öngörü için bir araç olarak kullanılmalarıdır. Şimdiye kadar, yabancı uzmanların da katkılarıyla, INFORUM bilgisayar yazılımları ve programları kullanılarak Türkiye ekonomisi için bazı deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Halen bu çalışmalarımız daha ileri düzeylerde ve kapsamlarda sürdürülmektedir. Son olarak 2017’de INFORUM Letonya Konferansında çekirdek ülkelerin (ABD, İtalya ve Almanya, belli ölçüde Japonya ve Rusya) diğer üye ülke gruplarıyla yapılan işbirliği protokolünü Türkiye grubu adına imzaladım.

Güncelleme : 6.10.2018 04:01:49